Czy wójt Kownacki poświadczył nieprawdę?

 

W oficjalnym piśmie Urzędu Gminy Oława do SMSM z dnia 12.03.2012 r. wójt Jan Kownacki i urzędnik Arkadiusz Grzesik twierdzą, że na przełomie listopada i grudnia 2011 r. został przeprowadzony remont odcinka ulicy Wierzbowej w Stanowicach. W piśmie tym czytamy dosłownie:

„Otóż informuję Pana, że przedmiotowy odcinek drogi w pierwszej kolejności został wykorytowany, a następnie wykonana została podbudowa z mieszanki gruzu ceglano-betonowego, zaklinowana cienką warstwą tłucznia wraz z zawalcowaniem.”

 

Jak to ma się do stanu faktycznego ilustrują poniższe zdjęcia:

 

Foto: Rolf Michałowski
Tak w dniu 29 maja 2012 r. wyglądał wyremontowany „odcinek drogi”, czyli jedna jedyna dziura prowizorycznie załatana na początku grudnia 2011 r.

 

 

Foto: Rolf Michałowski
A tak, również w dniu 29 maja 2012 r., wyglądała załatana druga dziura, ale już po piśmie Gminy Oława z dnia 12 marca 2012 r.  i po złożeniu zawiadomienia o poświadczeniu nieprawdy przez Kownackiego i Grzesika.

 

Cała pozostała część ulicy Wierzbowej została udokumentowana wieloma zdjęciami na całej jej długości. Zdjęcia z 29 maja 2012 r. pokazują jedynie drogę gruntową bez żadnych śladów jakichkolwiek napraw.