Dekalog dla opozycji parlamentarnej

 

Dekalog dla opozycji parlamentarnej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Nie będziesz miał cudzych władców przed Sejmem i Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Władztwo organizacji międzynarodowych uznasz tylko wtedy, kiedy będzie służyło Polsce i Polakom.
 2. Nie będziesz wzywał pomocy mocarstw obcych dla ochrony ich i twoich własnych interesów.
 3. Pamiętaj, że Bóg i Kościół Powszechny, to Świętości absolutne i nietykalne, również dla tych, którzy pochodząc od złośliwej i głupiej małpy, stali się namiastką człowieka w drodze ewolucji darwinowskiej.
 4. Czcij każdą polską rodzinę i służ jej, ze wszystkich twoich sił, nie bacząc na interes obcych agentur ani na ich srebrniki.
 5. Nie zabijaj nikogo, ani niczego, a w szczególności: płodów w łonie matki, ludzi chorych, starych, kalek, zwierząt dla rozrywki, nie zabijaj prawdziwej demokracji i prawdziwej wolności.
 6. Nie propaguj zboczeń seksualnych i nie demoralizuj dzieci i młodzieży szkolnej fałszywymi lewackimi teoriami o płciowości i seksualności oraz pogańskimi zwyczajami.
 7. Nie okradaj majątku narodowego, ani żadnego twojego bliźniego i nie dopuszczaj się żadnej korupcji.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko nikomu, również przeciwko twojemu politycznemu przeciwnikowi a w szczególności przeciwko Państwu Polskiemu.
 9. Nie pożądaj stanowiska twojego przeciwnika politycznego, jeśli nie masz programu lepszego od niego,
 10. ani żadnej władzy, która z nadania społeczeństwa jego jest.

 

Objaśnienia do „dekalogu” skundlonych posłów opozycji totalitarnej
(„dekalog” ten zawiera 11 punktów, więc dekalogiem być nie może, zatem już sama nazwa tego zafałszowanego zbioru jest fałszem).

 1. Wolność słowa
  Pełna wolność w ograniczaniu wolności słowa prawicy wszelkimi środkami, w tym przez oczernianie uczciwych, i rzetelnych dziennikarzy oraz publicystów. Pełna wolność w szerzeniu kłamstw, oszczerstw i kalumnii.
 2. Wolność mediów i Internetu
  Pełna wolność w ograniczaniu wolności mediów, w tym przez utrzymanie głównych mediów w obcych rękach, przez oczernianie i szkalowanie mediów niezależnych oraz przez cenzurę Internetu przy wykorzystaniu wpływów na operatorów portali społecznościowych, a także przez zakłócanie sygnału nadawczego publicznego radia i telewizji publicznej przy wykorzystaniu wpływów w spółkach telekomunikacyjnych. Pełna wolność dla dziennikarzy w atakowaniu posłów PiS-u na korytarzach Sejmu, w drodze do toalety i w toalecie. Pełna wolność w szkalowaniu rządu PiS i jego reform.
 3. Wolność zgromadzeń
  Pełna wolność w torpedowaniu wszelkich zgromadzeń o charakterze niepodległościowym, stanowiącym hołd oddawany patriotom poległym za wolność Polski lub popierającym rząd PiS-u, poprzez organizowanie kontrmanifestacji w tym samym miejscu i w tym samym czasie i poprzez prowokacje, skierowane również przeciwko Policji, żeby koniecznie doszło do zamieszek.
 4. Wolność sumienia
  Pełna wolność przy niszczeniu Kościoła Katolickiego i podważaniu wszelkiej wiary, przy szerzeniu zwyczajów pogańskich, przy deprecjonowaniu klasycznej rodziny i sympatyzowaniu z wojującym Islamem.
 5. Wolność organizacji obywatelskich
  Pełna wolność przy utrzymaniu wielomilionowych dotacji dla fundacji i stowarzyszeń utrzymujących naszych ludzi i przy torpedowaniu działalność stowarzyszeń krytykujących samorządy opanowane przez naszych, a przede wszystkim pełna wolność przy torpedowaniu działalności Klubów Gazety Polskiej i Ruchu Kontroli Wyborów, bo to przez nich przegraliśmy wybory. Pełna wolność dla finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty zagraniczne.
 6. Wolność samorządu
  Pełna wolność w korumpowaniu samorządów. Samorządy muszą pozostać w naszych rękach. Najbliższe wybory muszą zostać tak skutecznie sfałszowane, żeby PiS nie uzyskało większości w lokalnych radach, a prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin byli wyłącznie nasi. Musi być pełna wolność w fałszowaniu wyborów samorządowych tak, jak to zawsze było.
 7. Wolność kultury
  Pełna wolność w kulturze dla propagowania rozwiązłości obyczajowej, antypolskości, zboczeń seksualnych, satanizmu, dzieł Lenina, zamiast Sienkiewicza oraz pełna wolność dla sztuk porno w teatrach.
 8. Wolność nauki
  Pełna wolność dla nauki o „gender”, o zboczeniach seksualnych, o eutanazji i aborcji, o wyższości wartości socjalistycznej międzynarodówki nad tożsamością i wolnością poszczególnych narodów, nauka wolna od wartości chrześcijańskich, pełna wolność dla nauki bezinnowacyjnej, bo innowacja jest zarezerwowana dla innych państw, jak Niemcy, Francja, czy Rosja. Pełna wolność dla produkowania niedouczonej i rozwydrzonej młodzieży przez gimnazja.
 9. Wolność gospodarcza
  Pełna wolność dla korupcji w całej polskiej gospodarce, pełna wolność w zawieraniu umów śmieciowych, pełna wolność w dalszej likwidacji polskiego przemysłu ciężkiego, polskiej energetyki i pełna wolność w wyborze dostawcy gazu z Rosji i dostawcy energii elektrycznej z Niemiec.
 10. Wolność parlamentu
  Pełna wolność w parlamencie dla PO i .Nowoczesnej, a inni – na drzewo, są wolni. Pełna wolność dla destabilizacji państwa przez blokowanie obrad Sejmu, pełna wolność w doborze i wyborze kłamstw w wykonaniu PO i .Nowoczesnej wygłaszanych z mównicy Sejmu.
 11. Niezawisłość sądów i Trybunałów
  Sądy i trybunały muszą być niezawisłe od wszelkiej sprawiedliwości i wszelkiego prawa, poza prawem kaduka i prawem pięści. Ma być pełna wolność sądów i trybunałów dla realizowania celów PO i .Nowoczesnej. Porażka PO z Trybunałem Konstytucyjnym nie może się powtórzyć. Specjalnie uprzywilejowana kasta sędziów musi mieć pełną wolność w tępieniu wszelkich przejawów sprawiedliwości społecznej i w tępieniu władzy PiS-u. Rozgrzane sądy, to nasza jedyna ostoja, która może obalać wszelkie ustawy i uchwały Sejmu, które się nie podobają naszym zagranicznym chlebodawcom.

 

Autor: Rolf Michałowski