KŁAMSTWA WYBORCZE

 

 

W innych gminach już się sprawy wyjaśniają,
a w naszej?

 

Płacili od 50 do 200 zł za głos. 10 osób z zarzutami

Dodano: 21.12.2014 [09:36]

Niebawem zapadną pierwsze wyroki w sprawie łapownictwa wyborczego, do którego doszło w Bogatyni podczas pierwszej tury wyborów samorządowych. Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu przedstawiła zarzuty już 10 osobom. Według nieoficjalnych informacji wśród nich jest także jeden kandydat na radnego, ale tego faktu śledczy ze względu na wciąż niezakończone postępowanie na razie nie potwierdzają - informuje GazetaWroclawska.pl


16 listopada podczas I tury wyborów samorządowych w Bogatyni doszło do kilku incydentów wyborczych. Najgłośniejszym było zatrzymanie 25-letniego mieszkańca, przy którym znaleziono znaczną ilość pieniędzy oraz spis wyborców. Po jego zatrzymaniu wpadły kolejne osoby. Za głos w wyborach płacili od 50 do 200 zł.

Wśród osób, którym postawiono zarzuty, osiem przyznało się do winy. Jak podkreślają śledczy, sprawa jest rozwojowa i wielowątkowa, a ich głównym celem jest dotarcie do osoby, która stała za organizacją procederu.

 

Źródło: gazetawroclawska.pl , niezalezna.pl

 

 

***********************

 

Wójt Gminy Domaniów, Dorota Swadek-Schneider, ma taki sam stosunek do prawdy, jak wójt Gminy Oława, Jan Kownacki z Gaci.

 

Oboje są też zakładnikami mafii wiatrakowej i oboje zadłużyli kierowane przez siebie gminy do granic bankructwa.

 

 

27 listopada 2014

Oświadczenie

 

W artykule p. WÓJT Dorota Swadek - Schneider zarzuciła mi dopisywanie osób do spisu wyborców. Oświadczam, że NIE DOPISAŁAM do spisu wyborców ani jednej osoby i NIE ZŁOŻYŁAM za nikogo ani jednego wniosku o wpis nowych osób do rejestru wyborców. Wypowiedź p.Doroty Swadek - Schneider jest NIEPRAWDZIWA!!!

 

Grażyna Głogulska

 

Źródło:  Portal "Gazeta Powiatowa - Wiadomości Oławskie"

http://gazeta-olawa.pl/artykul-7069-wyborczy-bajzel-i-protesty-po-glosowaniu.html

 

 

28 listopada 2014

 

Na wypowiedź Doroty Swadek-Schneider zareagował również Wojciech Głogulski:

 

Informacje, podawane przez panią wójt, a dotyczące mojej żony i rzekomego częstego składania przez nią wniosków, dotyczących uzupełnienia czy tez poszerzenia rejestru wyborców, są nieprawdziwe! W związku z powyższym rozważam podjęcie stosownych kroków prawnych w tej sprawie, łącznie z pozwem sądowym przeciwko pani Swadek-Schneider....  

Krzysztof A. Trybulski ktrybulski@ gazeta.olawa.pl

 

Źródło: http://gazeta-olawa.pl/artykul-7069-wyborczy-bajzel-i-protesty-po-glosowaniu.html

 

 

 

 

*****************************

 

Rozbój wyborczy
w wykonaniu Jana Kownackiego 
wójta Gminy Oława.


 

 

12 listopada 2014

Kownacki tak przestraszył się swojej konkurentki na fotel wójta – Ewy Reszki z Komitetu Wyborczego Mieszkańców, że unieważnił wcześniej wydane zezwolenia na spotkania Ewy Reszki z wyborcami w świetlicach wiejskich w Niemilu i w Sobocisku.


Sprawa trafi do Komisarza Wyborczego i do prokuratury, a jeśli Kownacki „wygra” z Ewą Reszką, to zaskarżymy taki wynik i zażądamy jego unieważnienia z powodu złamania prawa wyborczego – wykorzystanie funkcji publicznej do uniemożliwienia kontrkandydatce prowadzenia kampanii wyborczej.


Wielokrotne łamanie prawa przez Kownackiego zostało już stwierdzone przez NIK i przez WSA, a wiadomo jest też powszechnie, że Kownacki kupował głosy i fałszował dokumenty.

 

***************************

 

Chuligan Kościelak

popiera aferzystę Kownackiego

 

5 listopada 2014

 

Józef Kościelak, który najpierw zwyzywał a potem pobił swojego kontrkandydata, a drugą kontrkandydatkę napadł w jej własnym domu, w celu jej zastraszenia – informowała o tym TV Wrocław „Fakty” w dniu 17.09.2012 - dlatego w tytule chuligan (żeby nie powiedzieć po prostu bandzior), kandyduje teraz na radnego do Sejmiku i to z listy Prawa i Sprawiedliwości, choć nie jest członkiem tej partii, z prawem jest mocno na bakier, a „sprawiedliwość” wymierza sam, jak w filmie „Sami swoi”.

Tenże chuligan zamieścił w jednej z gazet płatną reklamę na prawie pół strony, w której popiera kandydaturę Jana Kownackiego z Gaci, aktualnego wójta Gminy Oława, do ponownego wyboru na wójta. Reklama ta jest sponsorowana przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Już pomijając fakt, że lokalne Prawo i Sprawiedliwość wystawia chuligana do Sejmiku i finansuje poparcie przez tego chuligana dla złapanego na wielokrotnym łamaniu prawa aferzysty, to zdziwienie budzi również fakt, że tenże chuligan na swoich plakatach wyborczych woła:

„Rodzino Polska powstań z kolan otrzyj łzy – ZAUFAJ MI”

Zdziwienie jest podwójne, bo, po pierwsze, dlaczego płacząca Polska Rodzina na kolanach ma ufać chuliganowi? A po drugie, Jan Kownacki z Gaci rządzi Gminą Oława już od 16 lat (z krótką przerwą spowodowaną zatartym w międzyczasie skazaniem go za fałszerstwo, posługiwanie się fałszywym dokumentem i korupcję wyborczą), więc to właśnie Kownacki rzucił Polskie Rodziny z Gminy Oława na kolana i doprowadził do płaczu, jeśli wierzyć plakatowym zapewnieniom chuligana.

Dlaczego więc Jan Kownacki z Gaci ma znowu rządzić? Żeby powalić Polskie Rodziny z Gminy Oława zupełnie na deski i doprowadzić do całkowitej rozpaczy, np. pozwalając chciwym i korumpującym samorządy inwestorom stawiać 240 metrowe wiatraki energetyczne w odległości 500 metrów od domów Polskich Rodzin w Gminie Oława?

Interesujące jest też uzasadnienie chuligana, „Dlaczego popieram obecnego wójta gminy Jana Kownackiego?”

Najpierw jest wyliczanka gminnych inwestycji „dokonanych przez obecnego wójta”. Żeby wyliczanka była długa i robiła wrażenie, znalazły się tam też takie inwestycje, jak remont dachu w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach, remont elewacji Urzędu Gminy Oława, remonty świetlic w czterech wsiach, trybuny w Gaci (chodzi o budowę eleganckich zadaszonych trybun dla publiczności na wiejskim boisku piłkarskim w rodzinnej wsi Jana Kownackiego z Gaci – 450 mieszkańców), itp.

Oczywiście chuligan wymienia też poważne inwestycje, jak np. budowa kanalizacji i  oczyszczalni ścieków w Stanowicach, zapominając jednak dodać, że dzięki nieudolności i niekompetencji urzędników Urzędu Gminy Oława, diabli wzięli dotacje na tę budowę i gmina musiała zaciągnąć potężny kredyt, żeby budowę doprowadzić do końca. Chuligan wymienia też budowę ulic w Stanowicach, zapominając jednak dodać, że chodzi tylko o główny przejazd przez Stanowice-Lotnisko, a cała wielokilometrowa sieć pozostałych ulic tonie w błocie od początku powstania osiedla Stanowice-Lotnisko i osiedla Jankowickiego w Marcinkowicach, czyli od kilkunastu lat.

Chuligan nie wspomniał jednak nic o dużej, wielomilionowej inwestycji, a mianowicie o budowie potężnej i luksusowej hali sportowej w rodzinnej wsi Jana Kownackiego z Gaci, czyli w Gaci, jak już wyżej wspomniano mającej 450 mieszkańców. Nie wspomniał też nic o luksusowym korcie tenisowym w Marcinkowicach, do którego dostęp mają tylko „wielbiciele” Jana Kownackiego z Gaci.

Tę wyliczankę inwestycji trudno jednak nazwać sukcesem rządów Jana Kownackiego z Gaci, bowiem Gmina Oława dysponuje rocznie 60-milionowym budżetem i trzeba by albo robić potężne lokaty w banku, albo wrzucać pieniądze milionami w błoto (np. w to błoto na ulicach w Stanowicach i Marcinkowicach), żeby zapobiec inwestycjom.  Wychwalanie tych inwestycji, to tak, jakby powiedział, że Jan Kownacki z Gaci bardzo się zasłużył, bo ma dwie nogi i na nich chodzi i tylko kilka razy się przewrócił, ale to tylko dlatego, że był nawalony.

Po wyliczance faktycznie zrealizowanych lub dopiero rozpoczętych inwestycji następuje jednak stek zwykłych kłamstw. Np. chuligan pisze, że Jan Kownacki z Gaci „bardzo dobrze zna się na prawie budowlanym, inwestycyjnym”. Jak powszechnie już wiadomo, Kownacki tak zna się na tym prawie, że Wojewoda Dolnośląski musiał zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) przygotowane przez Kownackiego i jego urzędników, aż trzy uchwały Rady Gminy Oława w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, a WSA musiał te uchwały unieważnić w całości z powodu ich niezgodności z prawem. Kolejne trzy wyroki WSA zaświadczyły Janowi Kownackiemu z Gaci łamanie prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej dotyczącej inwestycji gminnych.

Jednak ukoronowaniem znajomości prawa przez Jana Kownackiego z Gaci jest raport z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Oława w ubiegłym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Jest w tym raporcie mowa o łamaniu prawa w zakresie zamówień publicznych, w zakresie gospodarki gruntami gminnymi (właśnie pod budownictwo inwestycyjne), w zakresie łamania prawa ochrony środowiska (właśnie przez budownictwo inwestycyjne), w zakresie sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (właśnie pod kątem inwestycji), a nawet w zakresie łamania prawa podatkowego, choć o takich umiejętnościach Jana Kownackiego z Gaci chuligan nie wspomina. NIK użyła w tym raporcie sformułowania „mechanizmy korupcjogenne”.

Dalej chuligan łże jak z nut: „Umie skutecznie zabiegać o dofinansowanie do prawie każdej inwestycji”. Jak zostało to już wyżej wspomniane, dotacja dla najważniejszej i największej inwestycji (budowa kanalizacji w Stanowicach i Marcinkowicach – ok. 50 milionów złotych), najpierw przyznana, została utracona, a aktualne zadłużenie gminy wynosi ok. 50%.  Według statystyk wykorzystania środków unijnych na inwestycje, Gmina Oława jest na szarym końcu.

I jeszcze jedno kłamstwo. Tuż przed tą „bardzo dobrą znajomością prawa budowlanego, inwestycyjnego”, chuligan pisze: „Jedynie obecny wójt złożył najlepszą ofertę dla gminy, w pozostałych kandydatach tego nie widzę”. Już sam fakt, że jedyną poważną kontrkandydatką Kownackiego jest magister inżynier architekt z bogatą międzynarodową praktyką zawodową w budownictwie, świadczy o tym, że chuligan łże, jak bura suka. A Kownackiego „najlepsza oferta dla gminy” to faktycznie tylko wiatraki-olbrzymy tuż pod domostwami, powodujące bardzo poważne choroby i utratę wartości tych domostw o dobre 40 procent, a często nawet do zera.

Chuligan powstrzymał się najwyraźniej od pochwalenia Kownackiego za znajomość prawa energetycznego i za kunszt negocjacji, bo chyba dotarło do niego, że wszyscy wiedzą o tym, iż Kownacki pozawierał takie umowy z jedną z firm energetycznych w regionie, że Gmina musi teraz płacić tej firmie wielomilionowe odszkodowania.

Sympatycy i członkowie Prawa i Sprawiedliwości, przecierając oczy ze zdumienia zapytają: co ten PiS wyprawia? Mogę Państwa jednak uspokoić, to nie jest prawdziwe Prawo i Sprawiedliwość, to tylko niewielka grupka sitwowiczów pod wodzą jeszcze-starosty Zdzisława Brezdenia, przemalowanych na PiS. To przebierańcy-dywersanci. Żadna poważna partia polityczna nie wystawi chuligana na radnego sejmiku, ani nie sfinansuje chuliganowi poparcia kandydatury aferzysty na wójta, tym bardziej, że ten sam brezdeniowy PiS (nie mylić z prawdziwym PiS-em), wystawił swojego własnego kandydata na tego samego wójta – Mirosława Kuleszę, czyli finansuje jednocześnie kampanię wyborczą własnego kandydata i jego przeciwnika.

 

****************************

 

OBIETNICE  NIEKTÓRYCH

czyli

OSZUSTWA WYBORCZE 

 

Nakłamali, nałgali, zostali wybrani, nic nie zrealizowali
i znowu obiecują gruszki na wierzbie.

Damy się znowu oszukać?

 

Tak to wyglądało 4 lata temu:

 

 

 

 

 

 

Na kłamstwa wyborcze Jana Kownackiego  z Gaci musieliśmy zamówić dodatkowe miejsce u operatora naszej strony.  Kownacki otrzymał całą oddzielną zakładkę z jego "dokonaniami" - tutaj:

LISTA "DOKONAŃ" KOWNACKIEGO I RADNYCH Z LZS

 

 

*************************

 

A tak ktoś walczył z kontrkandydatem na wójta Gminy Oława w poprzednich wyborach, w 2010 roku:

Ulotka rozrzucana przez „nieznanych sprawców” pod kościołem w Marcinkowicach przed głosowaniem w II turze, gdzie jedynym kontrkandydatem „reklamowanego” na tej ulotce Zbigniewa Pryjdy był Jan Kownacki z Gaci:

 

Podpis na tej ulotce jest oczywiście podrobiony, ale zaraz, zaraz! Kto to zasłynął z podrabiania podpisów i z oszustw wyborczych?  Tu można o tym poczytać:

http://www.gazeta.olawa.pl/archiwum2/aktualnosci,wiecej,2392.htm

„Nieznani sprawcy” zamalowywali też wówczas plakaty wyborcze Zbigniewa Pryjdy.

 

Jako żywo przypomina się terrorystyczny napad „nieznanych sprawców” rok temu na prywatną posesję Pełnomocnika Inicjatora przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta Gminy Oława Jana Kownackiego i Rady Gminy Oława przed upływem kadencji.