Kownackiego strategia rozwoju gminy

Wójt Kownacki dba wyłącznie o piłkarzy

Dla Wójta Gminy Oława Jana Kownackiego wdrażanie lokalnych strategii rozwoju finansowanych z funduszy europejskich oznacza wyłącznie budowę boisk sportowych. Poza potrzebami piłkarzy pilne potrzeby reszty społeczności gminnej Kownackiego nie interesują w ogóle.

Jak wynika z listy wniosków ocenionych w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”, z puli dla Powiatu Oławskiego w wysokości 736.362,34 zł, Gmina Oława uzyska w sumie 100.000 zł na budowę dwóch boisk sportowych, w Jaczkowicach i w Godzikowicach. Na tych dwóch projektach kończy się u Kownackiego strategia rozwoju gminy.

 Foto: Krzysztof Andrzej Trybulski  „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie”

Dla porównania, gmina Domaniów uzyska ponad 165.000 zł głównie na infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną i zadrzewienie, w sumie na 9 projektów.

Kownacki zasłynął już nie raz z tego, że w nosie ma potrzeby ogółu mieszkańców gminy i że buduje luksusowe obiekty sportowe (np. hala sportowa z zapleczem w Gaci, zadaszona trybuna stadionu piłkarskiego w Gaci, Orlik w Marcinkowicach), zamiast zadbać o zaplecze rekreacyjne i zieleń dla ogółu mieszkańców. W ramach dbałości o zieleń pozwolił na… wycinkę kilku hektarów lasu w obrębie Stanowic i zamienił przeznaczenie terenów zielonych na przemysłowe, podczas gdy np. we wspomnianej już Gminie Domaniów przeznacza się znaczne środki na zadrzewianie.

Działacz sportowy z Gaci powinien być działaczem sportowym w Gaci,
a nie brać się za zarządzanie całą gminą ! 

Czas najwyższy zrobić z tym porządek !