LISTA "DOKONAŃ" KOWNACKIEGO I RADNYCH Z LZS

 

Lista „dokonań” Jana Kownackiego z Gaci
i radnych, głównie z LZS,
pod jego kierownictwem

 

13 listopada 2014

Rządy Kownackiego przebiegały w świetle licznych afer, szczególnie w ciągu ostatniej kadencji, ale wynika to pewnie z tego, że we wcześniejszych kadencjach nie działało jeszcze SMSM, które te afery wykrywało i upubliczniało. Te największe, to:

Afera leśna – czyli najpierw nielegalna wycinka kilku hektarów lasu, za co gmina została ukarana przez starostę grzywną w wysokości 1,1 miliona,  a potem sprzedaż tego terenu deweloperowi za grosze i przekwalifikowanie go na tereny budowlane.  Kolejne kilka hektarów lasu zostało też sprzedane deweloperowi za grosze i potem przekwalifikowane na tereny budowlane. Wycinkę tego lasu wstrzymała akcja SMSM. Więcej pod zakładką: „Afera leśna” i „Afera leśna – Prokuratura podejmuje umorzone śledztwo”.

Afera kanalizacyjna – przy budowie kanalizacji w Stanowicach i Marcinkowicach wójt tolerował nielegalne wydobycie kilkudziesięciu tysięcy ton piasku z gminnych nieużytków przez wykonawcę, płacąc jednocześnie wykonawcy za ten piasek zgodnie z kosztorysem przetargowym, czyli tak, jakby wykonawca ten piasek kupił u innego dostawcy. Jednocześnie w potężnych wyrobiskach po wydobyciu piasku wykonawca zakopał setki ton toksycznych odpadów bitumicznych, w tym częściowo w strefie ochronnej ujęcia wody.  Więcej pod zakładką:  „Afera kanalizacyjna” i „Ile naprawdę kosztowała kanalizacja”.

Afera sportowo-wyborcza – czyli Jan Kownacki, jako wójt, łamiąc ustawowe procedury przydziela dotacje Janowi Kownackiemu, przewodniczącemu Zrzeszenia LZS, które jest jednocześnie komitetem wyborczym Kownackiego i wielu radnych. Kontrole stwierdziły bardzo poważne nieprawidłowości w księgowaniu wydatków w Zrzeszeniu LZS. Więcej pod zakładką: „Raport z kontroli NIK”.

Afera zagospodarowania przestrzennego – Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu unieważnił w całości uchwały Rady Gminy Oława w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego praktycznie całej gminy, z powodu wielokrotnego naruszenia prawa, w tym również nieuwzględnienia uwag i skarg mieszkańców. Plany te były wcześniej wielokrotnie zmieniane, zawsze pod coraz to nowe potrzeby oligarchów i zawsze na szkodę mieszkańców. Sporządzenie każdego takiego planu wymaga zlecenia wykonania odpowiednich map specjalistycznej firmie urbanistycznej, co powoduje, że koszt każdorazowej zmiany planu, a były ich dziesiątki, to od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.  Więcej pod zakładką: „Kompromitacja Wójta i Rady Gminy Oława” i „Skargi Wojewody do WSA”.

Afera gruntowa – czyli wyprzedaż zielonych gruntów gminnych deweloperom za grosze i później przeklasyfikowanie tych gruntów na tereny budowlane. Więcej pod zakładką: „Raport z kontroli NIK”, „Co słychać u naszych radnych?” i „Kownacki kapituluje przed NIK”.

Afera trucia mieszkańców Stanowic i Marcinkowic – czyli umieszczenie osiedli mieszkaniowych w zabudowie jednorodzinnej (Stanowice i Marcinkowice) w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej z licznymi fabrykami emitującymi substancje szkodliwe dla zdrowia i życia oraz hałas. Jedna z tych fabryk (Lorenz) została wcześniej wyrzucona z miasta Oławy, bo truła mieszkańców. Są już ciężkie zachorowania zagrażające życiu. Więcej pod zakładką: „Trują nas”, „Sitwa Kownackich naraża zdrowie mieszkańców Stanowic i Marcinkowic” i „Oławska prokuratura nierzetelna?”

Afera trucia mieszkańców Bystrzycy – na teren zabudowy mieszkaniowej została nawieziona potężna hałda toksycznych odpadów, przy czynnej pomocy sołtysa Bystrzycy i jednocześnie radnego Rady Gminy Oława, Pawła Bubały. Hałda zagrażała wodom gruntowym, z których okoliczni mieszkańcy czerpią wodę pitną, przez indywidualne studnie. Więcej pod zakładką: „Trują mieszkańców Bystrzycy”.

Afera drogowa – czyli kompletne zaniedbanie dróg gminnych prowadzące nawet do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. Zamiast budować ulice na osiedlach mieszkaniowych, budowane są luksusowe i bardzo drogie obiekty sportowe, jak np. potężna hala sportowa z pełnym zapleczem i trybunami dla widzów za 5 milionów w rodzinnej wsi Kownackiego – Gaci (450 mieszkańców), zespół „Orlik” w Marcinkowicach, kort tenisowy w Marcinkowicach, zadaszone trybuny dla publiczności na wiejskim boisku piłkarskim w rodzinnej wsi Kownackiego – Gaci, a obecnie Kownacki zapowiada budowę krytego basenu z sauną w Marcinkowicach i to w miejscu, gdzie jest aktualnie jedyny duży plac zabaw dla dzieci. Więcej pod zakładką: „Zalewane posesje w Bystrzycy”, „Czy wójt Kownacki poświadczył nieprawdę?”, „Chcemy wznowienia umorzonego śledztwa”, „Nowe jezioro w Stanowicach”, „Ogłoszenie archiwalne: Wczasy nad jeziorem w Stanowicach, czyli wolne żarty” i „Wójt oświetla ugory”.

Afera wiatrakowa – wbrew zmasowanym protestom mieszkańców, Kownacki i posłuszni mu radni, zmienili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tak, że w gęsto zaludnionej gminie mogą powstać tzw. farmy wiatrowe. Uchwały te zostały unieważnione w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, na co radni podjęli natychmiast nowe uchwały, przygotowane przez urzędników Kownackiego, znowu zezwalające na budowę farm wiatrowych z wiatrakami o wysokości do 240 metrów, w odległości 500 metrów od zabudowy mieszkaniowej. Na nowe wyroki WSA unieważniające te nowe uchwały trzeba będzie poczekać prawie rok, a podjęcie znowu nowych uchwał, znowu niezgodnych z prawem (głównie przez brak konsultacji społecznych), wójt i radni potrzebują najwyżej kilku tygodni. Ani Kownacki ani jego radni nie powiedzieli też mieszkańcom, jakie perfidne pułapki zawierają umowy dzierżawy gruntu pod wiatraki i na jakie gigantyczne straty zostaną narażeni w wypadku upadłości inwestora wiatraków.  Więcej pod zakładką: „Wiatraki, czyli energia "odnawialna" w gminie Oława”

Afera ESV – na skutek zawarcia przez Kownackiego umów z przedsiębiorstwem Energetycznym ESV w Siechnicach, bardzo niekorzystnych dla gminy, gmina płaci teraz wielomilionowe odszkodowania tej firmie. Więcej pod zakładką: „Kto rządzi Gminą Oława”.

Afera kablowa - Kownacki chce sprzedać należącą do gminy potężną kablową sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia w obrębie Stanowic, zasilającą całą kilkusethektarową strefę przemysłową i sporą część osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej w Stanowicach. Sieć ta została w 2006 roku wydzierżawiona Przedsiębiorstwu Energetycznemu ESV w Siechnicach w celu przesyłu energii elektrycznej dla ww. odbiorców. Umowę najmu podpisał ówczesny wójt Jan Kownacki. W lipcu ubiegłego roku tenże wójt Jan Kownacki wypowiedział tę umowę, bez podania uzasadnienia. Skutek jest taki, że z dniem 31 grudnia bieżącego roku firma ESV przestanie zasilać tę sieć, czyli odetnie prąd całej strefie gospodarczej i części domów mieszkalnych w Stanowicach, jeśli ci nie nabędą na czas nowych praw do korzystania z tej sieci. Więcej pod zakładką: „Kownacki odcina prąd mieszkańcom Stanowic”.

Afera informacyjna – Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał aż trzy prawomocne wyroki potwierdzające łamanie prawa przez Kownackiego i jego urzędników poprzez odmówienie mieszkańcom dostępu do informacji publicznej. Oczywiście chodziło o to, żeby społeczeństwo nie dowiedziało się o nieprawidłowościach, jak np. wyżej wymienione afery. Więcej pod zakładką: ”Wójt przegrał proces” i „Wójt przegrał następny proces”.

Afera kłamstw na sesji Rady Gminy -  Całą gamą kłamstw na jednej z sesji Rady Gminy Oława popisał się jej Przewodniczący Dariusz Witkowski i ówczesny zastępca wójta Zbigniew Pryjda. Więcej pod zakładką:  „Rozliczamy się z Radą Gminy”

Afera ataku radnych i sołtysów na mieszkańców – czyli jak radni i odpowiednio „ustawieni” sołtysi reagują na wykrywanie afer przez SMSM, a w konsekwencji przez NIK, Wojewodę Dolnośląskiego, CBA, WIOŚ, RDOŚ i WSA. Więcej pod zakładką: „Władza atakuje mieszkańców”.

Afera referendum – W związku z powyższymi aferami i powodowanymi przez nie wielomilionowymi stratami ponoszonymi corocznie przez budżet gminy, SMSM postanowiło rok temu zainicjować referendum w sprawie odwołania Jana Kownackiego z funkcji Wójta Gminy Oława oraz odwołania Rady Gminy Oława, przed upływem kadencji.  Po złożeniu odpowiednich dokumentów w Urzędzie Gminy Oława i u Komisarza Wyborczego we Wrocławiu, jeszcze w trakcie zbierania podpisów mieszkańców dla poparcia tej inicjatywy, członkowie zarządu i członkowie SMSM zostali poddani szykanom i prześladowaniom, do utraty pracy włącznie. W stosunku do pełnomocnika SMSM w sprawie referendum nieznani sprawcy dopuścili się aktu terroru, dokonując w nocy zniszczeń na prywatnej posesji tej osoby. Również mieszkańcy informowali nas, że są zastraszani i nakłaniani do niepodpisywania poparcia referendum.  W tej sytuacji SMSM odwołało inicjatywę referendum, aby zapobiec dalszym szykanom, zastraszaniu i aktom terroru. Więcej pod zakładką: „Referendum”.

Afera wyborcza – Również kontrkandydat Kownackiego w tych wyborach, czyli kandydat mieszkańców na wójta – Ewa Reszka, też została poddana niewybrednym szykanom i to nawet już osobiście przez Kownackiego.  Począwszy od zakłócania spotkań wyborczych Ewy Reszki z mieszkańcami różnych miejscowości, poprzez zabronienie dyrekcji Szkoły w Marcinkowicach udostępnienia sali na spotkanie Ewy Reszki z mieszkańcami (Marcinkowice nie mają świetlicy wiejskiej), do wycofania wydanej już zgody na przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w świetlicach wiejskich w Niemilu i w Sobocisku. Więcej pod zakładką: „Kłamstwa wyborcze”.

Afery osobiste – Kownacki dopuścił się kilka lat temu fałszerstwa dokumentów, posługiwania się sfałszowanymi dokumentami i kupowania głosów wyborców. Z tego powodu musiał ustąpić z urzędu wójta i pauzować jedną kadencję, chociaż niezupełnie, bowiem jego „zmiennik” Ryszard Wojciechowski (notabene też dopuścił się posługiwania się sfałszowanymi dokumentami) ustanowił Kownackiego jego pełnomocnikiem ds. inwestycji. Więcej pod zakładką: „Kto rządzi Gminą Oława”.