MIESZKAŃCY PYTAJĄ KULESZĘ

 

 

Mieszkańcy pytają kandydata na wójta Gminy Oława Mirosława Kuleszę

 

2 listopada 2014

 

Mirosław Kulesza, który startuje w wyborach samorządowych w celu utrzymania swojego mandatu Radnego Rady Powiatu, startuje jednocześnie jako kandydat na wójta Gminy Oława. To rodzi pytania wyborców, tym bardziej, że jego postępowanie w kampanii wyborczej jest co najmniej dziwne.

 

Po opublikowaniu informacji o dywersji wyborczej spółki Kownacki & Kulesza zostaliśmy zasypani e-mailami i telefonami Mieszkańców, którzy nie kryli swojego oburzenia postępowaniem Kuleszy i prosili nas o zadanie Mirosławowi Kuleszy pytań, gdzie był do tej pory i dlaczego nic nie robił przez tyle lat dla Mieszkańców. Pytania te, niektóre takie same, jakie Mieszkańcy postawili ostatnio innemu kandydatowi na wójta, zebraliśmy w krótki katalog i tak:

 1. Gdzie Pan był, Panie Kulesza, jak Mieszkańcy walczyli z betonem samorządu Gminy Oława przez ostatnie szesnaście lat, a szczególnie przez ostatnie cztery lata, kierując do różnych organów skargi, wnioski, żądania a nawet pozwy i zawiadomienia o przestępstwach?
 2. Gdzie Pan był, Panie Kulesza, jak ściągnięta przez Mieszkańców kontrola NIK stwierdziła w Gminie Oława gigantyczne przekręty przy gospodarowaniu gruntami gminnymi, przy tworzeniu i uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, przy wycince wielu hektarów lasu, przy udzielaniu zamówień publicznych, przy podatkach itd. i to tylko na przestrzeni badanych ostatnich trzech lat?
 3. Gdzie Pan był, Panie Kulesza, jak członkowie SMSM ujawniali jedną po drugiej afery bezczelnego łamania prawa i wyprowadzania majątku gminnego przez samorząd Gminy Oława i byli przez to narażeni na szykany i prześladowania, a niektórzy z tego powodu nawet stracili pracę?
 4. Gdzie Pan był, Panie Kulesza, jak powstała inicjatywa przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta i Rady Gminy Oława przed upływem kadencji, z powodu nagminnego łamania prawa przez organy władzy samorządowej, stwierdzonego nie tylko przez NIK, ale też przez Wojewodę Dolnośląskiego i potem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny?
 5. Gdzie Pan był, Panie Kulesza, jak ponad pół roku temu powstawał Komitet Wyborczy Mieszkańców Ziemi Oławskiej 2014 i szukał kandydatów na radnych i na wójta?
 6. Gdzie Pan był, Panie Kulesza, jak Starosta Brezdeń razem z Wójtem Kownackim podjęli skandaliczną próbę delegalizacji SMSM, a Pan był w tym czasie (i jest nadal) Radnym Powiatowym i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu?
 7. Gdzie Pan był, Panie Kulesza, jak ani Wójt Kownacki, ani Starosta Brezdeń nie reagowali na skargi Mieszkańców Stanowic i Marcinkowic w sprawie systematycznego trucia ich przez niektóre fabryki Stanowickiej Strefy Ekonomicznej?
 8. Gdzie Pan był, Panie Kulesza, piastując funkcję nie tylko Radnego Rady Powiatu, ale też Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej tej Rady, jak po wybuchu afery LGD (defraudacja prawie miliona złotych) starosta Brezdeń zlecił wyjaśnienie tej afery osobom bezpośrednio w nią zamieszanym, zamiast zawiadomić prokuraturę?
 9. Dlaczego, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu zaopiniował Pan pozytywnie sprawozdanie finansowe Zarządu Powiatu, mimo wykrytych wcześniej nieprawidłowości dotyczących 200 tysięcy złotych?
 10. Dlaczego, jako Radny Rady Powiatu, zagłosował Pan za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu mimo nieprawidłowości dotyczących 200 tysięcy złotych?
 11. Dlaczego, jako Radny Rady Powiatu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu tolerował Pan niewłaściwe zarządzanie będącym własnością Powiatu PKS w Oławie (notoryczne straty, wyrzucenie z dworca autobusowego we Wrocławiu, skargi pracowników, skargi pasażerów)?
 12. Czy Pańska nagła decyzja startu w tych wyborach (jeszcze niedawno twierdził Pan, że nie będzie Pan startował !) nie została spowodowana tym, że Pański partyjny szef – Zdzisław Brezdeń, który wcześniej zamiast, jak na największą partię opozycyjną przystało, wystawić własnego kandydata, poparł kandydaturę skompromitowanego Putyry na burmistrza Jelcza-Laskowic, teraz poparł kandydaturę jeszcze bardziej skompromitowanego Kownackiego na wójta Gminy Oława?
 13. Jak Pan, Panie Kulesza, może funkcjonować w rażącym konflikcie interesów? Jest Pan Członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego LZS w Marcinkowicach, czyli klubu podległego Janowi Kownackiemu będącemu Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS i jednocześnie występuje Pan przeciwko Kownackiemu jako jego kontrkandydat na wójta, przy czym Kownacki startuje właśnie z Komitetu Wyborczego LZS.
 14. Jak Pan pogodził startowanie jednocześnie do Rady Powiatu i na wójta Gminy Oława? Przecież jedno wyklucza drugie! Czy chce Pan zachować swój mandat Radnego Rady Powiatu i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (dieta ok. 1.200 zł miesięcznie), a równoległe startowanie jako kandydat na wójta Gminy Oława traktuje Pan jako „przysługę” na rzecz Kownackiego, żeby odebrać głosy jego prawdziwemu kontrkandydatowi? Wskazywałby na to fakt, że zrobił to Pan już dwukrotnie, sromotnie przegrywając z Kownackim i jednocześnie zabierając głosy jego prawdziwym kontrkandydatom, jak ostatnio Zbigniewowi Pryjdzie.
 15. Dlaczego w zgodnej komitywie z Kownackim zakłóca Pan spotkania innego kandydata na wójta z Mieszkańcami? Jest Pan pachołkiem Kownackiego?
 16. Czy zdaje Pan sobie sprawę z tego, że wspomagając Kownackiego wspomaga Pan łamanie prawa (stwierdzone przez WSA i NIK)?

 

W imieniu Mieszkańców, którzy zwrócili się w tej sprawie do SMSM, wzywamy Pana, Panie Kulesza, do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na te pytania.