Nasze najnowsze zawiadomienia o przestępstwach

 

Pałac w Jakubowicach

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
_________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 76/78                                                     wstępnie faksem na nr:

50-020 Wrocław                                                             (71) 330 6801

 

 

 

 

Data: 08 stycznia 2018
Nasz znak: K-4215 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa
i wniosek  o przejęcie nadzoru nad śledztwem


Zawiadomienie dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków służbowych oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, wg art. 231 kk.

przez następujące osoby z samorządu Powiatu Oławskiego:

 1. - Zdzisław Brezdeń, starosta Oławski i radny Rady Powiatu
 2. - Robert Padula, etatowy członek Zarządu Powiatu Oławskiego i Radny Rady Powiatu,
 3. - Józef Hołyński, Przewodniczący Rady Powiatu,
 4. - Łukasz Dudkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 5. - Maria Polakowska, Przewodnicząca Rady Powiatu,
 6. - Krystyna Cecko, Radna Rady Powiatu,
 7. - Maciej Gwiazdowicz, Radny Rady Powiatu,
 8. - Szymon Kościelak, Radny Rady Powiatu,
 9. - Łukasz Kotapski, Radny Rady Powiatu,
 10. - Joanna Kruk-Gręziak, Radna Rady Powiatu,
 11. - Mirosław Kulesza, Radny Rady Powiatu,
 12. - Anna Leszczyńska, Radna Rady Powiatu,
 13. - Przemysław Pawłowicz, Radny Rady Powiatu,
 14. - Franciszek Październik, Radny Rady Powiatu,
 15. - Michał Rado, Radny Rady Powiatu,
 16. - Piotr Stajszczyk, Radny Rady Powiatu,
 17. - Wawrzyniec Wlazło, Radny Rady Powiatu,
 18. - Bożena Worek, Radna Rady Powiatu.

 

Podejrzenie dotyczy przetargów, niedoszłych sprzedaży i możliwej sprzedaży obiektu „Pałac w Jakubowicach”, Jakubowice, powiat Oławski, będącego własnością Powiatu Oławskiego.

Stan faktyczny jest zawarty w załączonych publikacjach lokalnego tygodnika „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie”.

Zachodzi zasadne podejrzenie, że miały miejsce rażące nieprawidłowości zarówno w postępowaniach przetargowych, jak i we wstrzymanej sprzedaży ww. obiektu, w zaniechaniu sprzedaży tego obiektu z wolnej ręki i w zamiarze sprzedania tego obiektu Gminie Oława, reprezentowanej przez skorumpowanego i podejrzewanego o liczne oszustwa wójta, Jana Kownackiego:

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/kto-rzdzi-gmin-oawa.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/raport-z-kontroli-nik.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-przegra-proces.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-przegra-proces.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/afery-lenej-cig-dalszy.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/lista-dokonan-kownackiego-i-radnych-z-lzs.html

za skandaliczniee zaniżoną cenę.

Ww. osoby naraziły przez to Powiat Oławski na milionowe straty.

 

Wobec nagminnego umarzania lub odmawiania wszczęcia kilkunastu śledztw w sprawach przeciwko oławskim samorządowcom, przez okoliczne prokuratury (Oława, Oleśnica, Strzelin, itd.), wnosimy o przejęcie nadzoru nad śledztwem z niniejszego zawiadomienia.

 

                                                              Stanowicko-Marcinkowickie
                                                              Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                              w Stanowicach

 

                                                               Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                            PEŁNOMOCNIK

Załączniki:

 1. Kopia publikacji prasowej z dnia 14 grudnia 2017
 2. Kopia publikacji prasowej z dnia 04 stycznia 2018

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań ze strony mafii postkomunistycznej, która opanowała lokalne samorządy
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

********************************

 

 

Kolejny postkomunistyczny troll
ma problemy z prawem karnym

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30                                                  wstępnie faksem na nr:

02-528 Warszawa                                                       (22) 12 51 471

 

 

Data: 24 listopada 2017
Nasz znak: K-9611
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o przestępstwie

publicznego znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych wg art. 226 kk.

 

Zawiadamiamy o niżej przytoczonej publikacji na forum internetowym lokalnego tygodnika „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie:

 

https://gazeta-olawa.pl/informacje/69914-morawiecki-potwierdza-dekret-kandyduje-burmistrza/

 

https://secure.gravatar.com/avatar/?s=60&d=mm&r=g     Mis

Ikona Polskiego Patriotyzmu która się sprzedała za karierę swojego syna …

Wypowiedź ta jest odpowiedzią na komentarz niżej podpisanego na tym samym forum, którego fragment brzmi:

„…skoro poleca Ją taka ikona polskiego patriotyzmu, jaką jest Marszałek-Senior Kornel Morawiecki.”,

co niezbicie świadczy o tym, że nieprawdziwe twierdzenie „sprzedania się za karierę swojego syna” jest skierowane do wysokich funkcjonariuszy publicznych w osobach Marszałka-Seniora Kornela Morawieckiego oraz do wicepremiera i ministra Mateusza Morawieckiego i oczywiście stanowi ich znieważenie.

Oszczerstwa rzucane ostatnio przez postkomunistyczną mafię na polski rząd i Polskę w ogóle stanowią bardzo poważne zagrożenie dla naszego kraju i muszą być bezwzględnie ścigane z urzędu, na podstawie art. 226 kk.

Wnosimy zatem o ustalenie personaliów autora ww. wpisu i wszczęcie przeciwko niemu postępowania z urzędu.

 

                                                          Z poważaniem

                                                          Stanowicko-Marcinkowickie
                                                          Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                          w Stanowicach

                                                          Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

 

Do wiadomości:

Pan Marszałek-Senior dr Kornel Morawiecki, Kancelaria Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, fax: 22 694 14 46

Pan wicepremier Mateusz Morawiecki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, fax: 22 625 26 37.

 

__________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań ze strony mafii postkomunistycznej, która opanowała lokalne samorządy
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.d

 

 

************************************************

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie                             
ul. 1 Maja 41

55-200 Oława

 

 

 

Data: 15. listopada 2017
Nasz znak: K - 20112  
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i niegospodarności

 

przez następujące osoby, działające pod adresem: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława:

Jan Kownacki – wójt Gminy Oława
Mirosława Księżopolska – przewodnicząca Rady Gmina Oława
Szczepan Cinkowski - zastępca przewodniczącej Rady Gmina Oława
Jacek Łągiewczyk - zastępca przewodniczącej Rady Gmina Oława
Paweł Bubała – Radny Rady Gmina Oława
Zbigniew Chomicki - Radny Rady Gmina Oława
Tadeusz Gąsior - Radny Rady Gmina Oława
Agnieszka Kułakowska - Radna Rady Gmina Oława
Kazimierz Mądrzyk - Radny Rady Gmina Oława
Mariusz Michałowski - Radny Rady Gmina Oława
Tomasz Niewodniczański - Radny Rady Gmina Oława
Weronika Olech - Radna Rady Gmina Oława
Agata Opioła - Radna Rady Gmina Oława
Marek Sokołowski - Radny Rady Gmina Oława
Ryszard Terlecki - Radny Rady Gmina Oława
Andrzej Zygmunt - Radny Rady Gmina Oława

 

Podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i niegospodarności dotyczy celowego zaniechania wybudowania ulic i oświetlenia ulic na terenie osiedli mieszkaniowych w miejscowościach Marcinkowice i Stanowice w gminie wiejskiej Oława, a w szczególności ulicy Szkolnej w Marcinkowicach i ulicy Astrów w Stanowicach.

Nasze Stowarzyszenie, jak i wielu Mieszkańców indywidualnie, wielokrotnie interweniowały u wójta i u radnych, niestety bezskutecznie. Została wybudowana jedynie główna arteria przez tzw. nowe Stanowice i ul. Poziomkowa w strefie przemysłowej Stanowic, przechodząca również częściowo przez osiedle mieszkaniowe.

Wszystkie pozostałe ulice (poza ulicami w starych częściach Stanowic i Marcinkowic) są grzęzawiskami i w większości nie posiadają oświetlenia.

            Dowód 1: poniższe publikacje:

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-owietla-ugory.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/nowe-jezioro-w-stanowicach.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/ogoszenie-archiwalne-wczasy-nad-jeziorem-w-stanowicach-czyli-wolne-arty.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-wreszcie-buduje-ulice.html

            Dowód 2: wizja lokalna, do przeprowadzenia przez Policję.

Gmina Oława jest gminą bardzo bogatą, ponieważ administruje potężną strefą przemysłową w Stanowicach, w Marcinkowicach i innych miejscowościach, co daje olbrzymie dochody. Roczny budżet tej gminy przekracza znacznie 80 milionów PLN.

Dysponując tak potężnym budżetem, ww. osoby, odpowiedzialne za racjonalne wykorzystanie publicznych środków, najwyraźniej celowo, wbrew bardzo licznym wnioskom i skargom Mieszkańców, nie zadysponowały środków na elementarne potrzeby Mieszkańców, czyli na budowę ulic na osiedlach mieszkaniowych i na ich oświetlenie.

Stan ten trwa już od prawie dwudziestu lat. Pieniądze publiczne są wydawane na wszystko inne, tylko nie na budowę normalnych ulic, które powinny być budowane w pierwszej kolejności.

            Dowód: Budżety Gminy Oława za lata 2000 do 2017

Najnowszy przykład totalnej ignorancji woli Mieszkańców przez wójta i Radę Gminy Oława, to ulica Szkolna w Marcinkowicach. Pisemna skarga złożona przez Mieszkańców tej ulicy, reprezentowanych przez Jerzego Ziobrowskiego, została potraktowana zbiorowym kłamstwem popełnionym przez Radę Gminy Oława i odrzucona.

Kłamstwo radnych i wójta polega na tym, że rzekomo przez ostatnie kilkanaście lat brak było środków finansowych na zbudowanie ulicy i prawidłowego oświetlenia, co wobec tak obfitego budżetu jest oczywistą nieprawdą. Kłamstwem jest również twierdzenie, iż ulica Szkolna była na bieżąco remontowana przez całe ostatnie 10 lat, bowiem przez ostatnie 3 lata nie było tam robione absolutnie nic.

            Dowód: 1. Skarga Mieszkańców ul. Szkolnej w Marcinkowicach z dnia
                                12.10.2017  - załącznik nr 1.
                           2. Odpowiedź Rady Gminy Oława na ww. skargę, wraz
                                z uzasadnieniem - załączniki nr 2 i 3.

Skierowanie tej sprawy do innej prokuratury, niż właściwa miejscowo Prokuratura Rejonowa w Oławie, świadczyłoby o korupcyjnych zależnościach Prokuratury Rejonowej w Oławie od samorządu Gminy Oława. Dlatego, jako składający niniejsze zawiadomienie, nie zgadzamy się na przeniesienie odnośnego postępowania do innej prokuratury.

                                                                     Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                     Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                     w Stanowicach

 

                                                                     Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                     PEŁNOMOCNIK

P.S.

Siedziba zawiadamiającego Stowarzyszenia nie jest obsadzona personalnie, co powoduje, że nie możemy odbierać listów poleconych, również po pozostawieniu awiza w naszej skrzynce na listy, ponieważ jest ona opróżniana nieregularnie. Korespondencja informująca nas o postępie postępowania może być kierowana do nas drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w stopce, lub na bezpośredni adres Pełnomocnika: Dr. Michalowski GbR, Theodor-Heuss-Ring 23, DE-50668 Köln.

 

3 Załączniki: wymienione w tekście zawiadomienia.

 

**********************

 

Tak kończą hejterzy
bezczelnie łżący na forum GP-WO

 

10 października 2017

 

 

************************

 

Święta krowa?
A może coś bardziej różowego z zagrody Orwella?

Dlaczego Wrocławski Wydział Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji toleruje skandale w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie?

13 października 2016

Najpierw udokumentowane poświadczenie nieprawdy w sprawie rzekomo posiadającej wszelkie konieczne zezwolenia strzelnicy przy ul. Rybackiej, a potem dopuszczenie do pozostawienia wraku samochodu na miejscu wypadku przez kilka dni, co doprowadziło do kolejnej katastrofy z ofiarami, w tym jedną śmiertelną.

Zamiast żelaznych konsekwencji w stosunku do odpowiedzialnych funkcjonariuszy Policji, w lokalnej prasie ukazały się idiotyczne tłumaczenia zarówno Rzecznika KPP w Oławie jak i funkcjonariusza odpowiedzialnego za ruch drogowy, jakoby przepisy nie pozwalały na usunięcie z miejsca wypadku wszystkich uszkodzonych pojazdów.

W całej cywilizowanej Europie Policja nie ma prawa ruszyć się z miejsca wypadku, dopóki wszystko nie zostanie uprzątnięte, czyli uszkodzone pojazdy odholowane. Rów przydrożny należy do pasa drogowego i pozostawienie tam przez Policję wraku po wypadku jest nie do pomyślenia. Czym to rażące niedbalstwo się skończyło, wszyscy dziś wiemy.

Prokuratura Rejonowa w Oławie podobno wszczęła śledztwo w obu sprawach, jednak jakoś nie mamy zbyt wielkiego zaufania do Prokuratury Rejonowej w Oławie w sprawach przeciwko miejscowym włodarzom i dlatego skierowaliśmy odpowiednie zawiadomienie do Prokuratora Krajowego.

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokurator Krajowy
Sz. Pan Bogdan Święczkowski - osobiście
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

 

Data: 15 lipca 2016
Nasz znak: IA-6230
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Dot. podejrzenia możliwości korupcji w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie
oraz możliwości poświadczenia nieprawdy przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie

 

Szanowny Panie Prokuratorze Krajowy!

 

Pozwalamy sobie zwrócić się bezpośrednio do Pana Prokuratora Krajowego, bowiem na przestrzeni ostatnich sześciu lat pracy naszego Stowarzyszenia, ponad dwadzieścia naszych zawiadomień o przestępstwach, dotyczących lokalnych samorządowców i oligarchów zostało albo umorzonych albo w ogóle odmówiono nam wszczęcia dochodzenia (śledztwa), mimo przedłożenia niezbitych dowodów przestępstw, dostarczonych przez NIK, CBA i WSA. Wiele informacji i dokumentów na ten temat można pozyskać bezpośrednio z naszej strony internetowej (adres w stopce).

Najnowsze podejrzenia wymienione w nagłówku powstały w związku ze sprawą strzelnicy „sportowej” w Oławie (woj. Dolnośląskie) przy ul. Rybackiej, na której doszło do wielu bardzo poważnych nieprawidłowości w obchodzeniu się bronią dużego kalibru i do zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Wobec bezczynności lokalnej Policji na liczne zgłoszenia mieszkańców Oławy, dopiero po naszych zgłoszeniach tych nieprawidłowości do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (kopie w załączeniu), ta otrzymała pismo z Komendy Powiatowej Policji w Oławie z dnia 25 maja 2016 (kopia w załączeniu), w którym p.o. Komendanta Powiatowego w Oławie, kom. Paweł Urbańczyk, informuje, iż rzekomo nie zostały naruszone przepisy dot. bezpieczeństwa i regulamin strzelnicy i że rzekomo nie doszło do narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co jest niezgodne z prawdą.

Przeczą temu powszechnie już znane dowody.

Po pierwsze, zdjęcie wykonane przez dziennikarza lokalnej gazety, na którym widoczny jest strzelec składający się na stanowisku strzeleckim do strzału ze strzelby, podczas gdy po przedpolu chodzi człowiek, a na stanowisku strzeleckim leży druga sztuka broni bez znacznika (flagi) bezpieczeństwa w komorze nabojowej.

Po drugie, pociski pistoletowe i karabinowe znajdowane przez mieszkańców (np. pracowników pobliskiej oczyszczalni ścieków, leżącej ok. 200 m za kulochwytem), które opuściły strzelnicę.

Po trzecie, żałosna prowizorka mająca stanowić przystosowanie strzelnicy do dużego kalibru (zdjęcia prasowe w załączeniu), z wyraźnymi przestrzelinami osłony z desek na wylot.

Strzelnica ta, wcześniej wykorzystywana wyłącznie do strzelań ze sportowej broni małokalibrowej, od kilku miesięcy jest użytkowana przez Klub Strzelecki - Fundacja „Colt”, który wydzierżawił ją od Miasta Oława za symboliczną opłatą i który systematycznie przeprowadza tam strzelania komercyjne z różnej broni dużego kalibru, w tym, według informacji mieszkańców, również z karabinka maszynowego AK-47.

Okoliczni mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w tej sprawie w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, głównie ze względu na nieznośny hałas huku wystrzałów, ale również z powodu pocisków, które opuszczają strzelnicę.

Interwencje te nie przyniosły żadnego skutku, a jak wyżej zostało to powiedziane, po naszej interwencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mogło dojść do poświadczenia nieprawdy przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie.

Ze skierowanego do nas pisma Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, z dnia 24 czerwca 2016 (kopia w załączeniu) wynika, że Fundacja „Colt” nie posiada uprawnień do prowadzenia strzelnicy w Oławie i nie posiada zarejestrowanej broni palnej maszynowej w celu szkoleniowym, co zostało zatajone przez Komendę Powiatową Policji w Oławie.

Wbrew temu, zarówno Burmistrz Oławy, jak i kierownictwo Klubu Strzeleckiego i Fundacji „Colt” publicznie zapewniają, iż posiadają wszelkie wymagane zezwolenia i że pociski nie opuszczają strzelnicy, o czym obszernie informuje lokalna prasa (w załączeniu).

Na działające tu najwyraźniej mechanizmy korupcjogenne wskazuje również przyznanie Fundacji „Colt” przez Burmistrza Oławy dotacji ze środków publicznych przeznaczonych na działalność społeczną organizacji pozarządowych.

Dopiero po mocno nagłośnionym przez lokalną prasę skandalu z pociskami masowo opuszczającymi strzelnicę, Komenda Powiatowa Policji w Oławie wszczęła postępowanie w tej sprawie, które, jak wszystkie dotychczas skierowane przeciwko oławskim samorządowcom, pewnie zostanie umorzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oławie, lub w Oleśnicy.

Służymy szczegółowymi informacjami o ponad 20 postępowaniach przeciwko samorządowcom i oligarchom, umorzonych przez Policję w Oławie i w Oleśnicy, pod nadzorem prokuratur rejonowych w Oławie i w Oleśnicy, z rażącym naruszeniem prawa, co wskazuje na możliwą korupcję zarówno w ww. komendach Policji jaki i w ww. prokuraturach.

Wnosimy o wszczęcie odpowiedniego postępowania w tej sprawie przez Prokuraturę Krajową, włącznie z nadzorem zawnioskowanego przez nas postępowania Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Jednocześnie wnosimy o spowodowanie natychmiastowego zamknięcia ww. strzelnicy dla strzelań z broni dużego kalibru (powyżej kalibru .22 lr), z powodu zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                  Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                                  Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                                  w Stanowicach

                                                                                  Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

Załączniki:

Pismo SMSM do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 21.04.2016
Pismo SMSM do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 28.04.2016
Pismo Komendy Powiatowej Policji w Oławie do KWPol z dnia 25.05.2016
Pismo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do SMSM z dnia 24.06.2016
Publikacja prasowa z dnia 14.07.2016

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

 

Sprawa trafiła do Wrocławskiego Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, ale do dnia dzisiejszego nikomu w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie nie spadł włos z głowy, a odpowiedzialny za to Komendant dalej sobie komendantuje, jak gdyby nic się nie stało.

Mało tego, zamiast szybko wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do funkcjonariuszy winnych zaniedbań, Wrocławski Wydział Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zabrał się za nękanie pełnomocnika Stowarzyszenia, które złożyło zawiadomienie do Prokuratury Krajowej.

Sprawę skierowaliśmy więc do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka osobiście.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sz. Pan Mariusz Błaszczak – osobiście
ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

 

Data: 11 października 2016
Nasz znak: IA-6230  
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Dot. skandalu w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie i karygodnej bezczynności Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W załączeniu pozwalamy sobie przesłać kopię naszego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie oraz korespondencję prowadzoną w tej sprawie pomiędzy naszym Stowarzyszeniem a Wydziałem we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Przesyłamy również publikację prasową donoszącą o kolejnym wielkim skandalu, za który odpowiada p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, kom. Paweł Urbańczyk. W wyniku rażącego zaniedbania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oławie doszło do katastrofy drogowej z ofiarami, w tym jednej śmiertelnej.

Lokalna społeczność jest tym bardzo wzburzona i oczekuje sprawiedliwości, reagując spontanicznie w Internecie na idiotyczne tłumaczenia miejscowej jednostki Policji.

Oczekujemy natychmiastowego odwołania p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie i przykładnego ukarania funkcjonariuszy, którzy pozostawili leżący  wrak samochodu na miejscu wypadku przez kilka dni, doprowadzając w ten sposób do katastrofy z ofiarami.

Oczekujemy również przywołania do porządku kierownictwa Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, które, mimo twardych dowodów poświadczenia nieprawy przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, zamiast natychmiast odsunąć go od kierowania tą jednostką i tym samym od możliwości mataczenia w śledztwie, nęka niżej podpisanego bezzasadnymi wezwaniami na przesłuchanie.

                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                               Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                      Pełnomocnik Zarządu

Załączniki wymienione w tekście

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

Poniżej link do publikacji, która potwierdza nasze przypuszczenia i legitymizuje nasze działania.

http://wpolityce.pl/kryminal/311814-patologia-w-policji-dzialoszynski-mial-tuszowac-skandale-i-nieprawidlowosci-fakt-prokuratura-sprawdza-bylego-szefa-policji

 

 

*************************

 

Nasza reakcja na zniewagę Sejmu i Hymnu RP
przez aparatczyka postkomuny zainstalowanego przez PO-PSL w Polskim Radiu na stanowisku dyrektora i redaktora naczelnego

 

8 stycznia 2015

W ostatnich dniach w Programie I Polskiego Radia, przed każdymi wiadomościami o pełnej godzinie odtwarzany był Hymn Polski naprzemian z Hymnem Unii Europejskiej, po czym następowało krótkie oświadczenie dyrektora i redaktora naczelnego radiowej „Jedynki”, Kamila Dąbrowy, w którym ten ogłaszał, że nowa sejmowa ustawa medialna ogranicza wolność słowa.

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokurator Generalny
Sz. Pan Andrzej Seremet – osobiście                                  wstępnie faksem:
ul. Rakowiecka 26/30                                                               22 12 51 882

02-528 Warszawa

 

Data: 8 stycznia 2016r.
Nasz znak: K-9203
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o przestępstwie

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!

 

Zwracamy się bezpośrednio do Pana, ponieważ sprawa ma wymiar ogólnokrajowy i dotyczy bezprawnego ataku na podstawy Państwa Polskiego.

Zawiadamiamy niniejszym, że Dyrektor i jednocześnie Redaktor Naczelny Programu Pierwszego Polskiego Radia, Kamil Dąbrowa, osobiście, od kilku już dni, codziennie, co godzinę, publikuje oczywistą nieprawdę na antenie Polskiego Radia, czyli ogólnopolskiej publicznej stacji radiowej oraz znieważa Hymn Polski i Hymn Unii Europejskiej, nadając je również codziennie, co godzinę, razem z jego kłamliwym oświadczeniem, dla podkreślenia wagi jego słów, czyli dla swoistej autoryzacji wygłaszanych publicznie kłamstw.

Kamil Dąbrowa ogłasza publicznie, iż nowa ustawa o mediach publicznych, zwana ustawą medialną, rzekomo ogranicza wolność słowa, co jest wierutnym kłamstwem.

Jest dokładnie przeciwnie. Nowa ustawa medialna zapewnia wolność słowa ograniczaną dotychczas przez postkomunistów sprawujących w Polsce władzę do ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych, którzy tę wolność ograniczali, między innymi masowo wyrzucając z mediów publicznych dziennikarzy i publicystów głoszących prawdę ujawniającą działania rządu PO-PSL na szkodę Polski i Polaków.

Działanie Kamila Dąbrowy jest publiczną dywersją skierowaną przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi i przeciwko demokratycznie wybranemu Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, a także bezczelną zniewagą Narodu Polskiego i organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Sejm. Szerzenie wierutnych kłamstw na antenie publicznego radia, godzących w podstawy praworządności i demokracji Państwa Polskiego, poprzez wykorzystanie sprawowanej funkcji publicznej jest przestępstwem stanowiącym przedmiot art. 231 w powiązaniu z art. 133 i 137 § 1 oraz z art. 212 § Kodeksu karnego.

Prosimy o spowodowanie wszczęcia odpowiedniego postępowania oraz o ścisły nadzór nad tym postępowaniem.

                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                  Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                                  Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                                  w Stanowicach

                                                                                  Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

 

Do wiadomości:

 1. Marszałek Sejmu RP Sz. Pan Poseł Marek Kuchciński, fax: 22 694 22 13
 2. Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, fax: 22 826 75 33
 3. Prezes Polskiego Radia S.A. Barbara Stanisławczyk, fax: 22 645 59 05

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

**************************

 

Wrogowie Polski pod sąd!

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          Stanowice, ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Oława

Do
Prokuratora Generalnego                                             Wstępnie faksem
ul. Rakowiecka 26/30                                                  na nr 22 12 51 882

02-528 Warszawa

 

 

Data: 18.10.2015
Nasz znak: K-8024
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa
w trybie wyborczym

 

przeciwko: korespondentowi niemieckiej stacji radiowo-telewizyjnej ARD
                    w Warszawie – Henrykowi Jarczykowi, ul. Bieżanowska 6,
                    02-655 Warszawa oraz posłowi do Sejmu RP - Januszowi Palikotowi,

z powodu: znieważenia posła do Sejmu RP i zarazem byłego premiera
                   oraz aktualnego prezesa partii politycznej „Prawo i Sprawiedliwość”,
                   dr. Jarosława Kaczyńskiego (art. 226 kk).

            a także, w wypadku posła Janusza Palikota, z powodu fałszywego oskarżenia
            o rzekome propagowanie faszystowskiego ustroju państwa i nawoływania do
            nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych
            i wyznaniowych poprzez formułowanie rzekomo nieprawdziwych twierdzeń
            (art. 234 kk).

 

Jako pełnomocnik i jednocześnie członek organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego „Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców“, z siedzibą w Stanowicach, ul. Słonecznikowa 5, PL 55-200 Oława, KRS nr 0000377608, zawiadamiam niniejszym o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez:

 1. Henryk Jarczyk – korespondent ARD i „Westdeutscher Rundfunk“ (WDR) w Warszawie,
 2. Janusz Palikot, poseł na Sejm RP

Henryk Jarczyk przesłał do swojej redakcji „Westdeutscher Rundfunk“ (WDR) i ARD korespondencję z Warszawy, podaną do publicznej wiadomości w głównym wydaniu niemieckiego odpowiednika polskiego „Dziennika Telewizyjnego”, czyli „Tagesschau” w pierwszym programie niemieckiej telewizji ARD, nadawanego przez satelitę na cały świat.

Korespondencja ta zawierała sformułowanie określające wypowiedź posła dr. Jarosława Kaczyńskiego:

"Das ist eine Sprache, derer sich weder Rudolf Heß noch Adolf Hitler schämen würden. Das ist eine rassistische, eine faschistische Sprache.”,

czyli w tłumaczeniu na język polski:

„To jest język, którego nie powstydziłby się ani Rudolf Heß ani Adolf Hitler. To jest język rasistowski, faszystowski.”

            Dowód: https://www.tagesschau.de/ausland/kaczynski-101.html

Sformułowanie to było reakcją Henryka Jarczyka na informację podaną przez posła dr. Jarosława Kaczyńskiego o tym, że imigranci z Afryki przywożą do Europy niebezpieczne choroby zakaźnie, co jest faktem oficjalnie potwierdzonym, między innymi przez media austriackie i greckie.

Tym sformułowaniem Henryk Jarczyk wyczerpał znamiona przestępstwa określonego w art. 226 kk., bowiem sformułowanie to zawiera pośrednie nazwanie posła dr. Jarosława Kaczyńskiego faszystą i rasistą, co jest oczywistą nieprawdą i niesłychana obelgą.

Henryk Jarczyk umyślnie użył tego sformułowania, aby w trwającej obecnie kampanii wyborczej, publicznie i to na arenie międzynarodowej, oczernić prezesa partii politycznej „Prawo i Sprawiedliwość”, która zagraża obecnej ekipie rządzącej utratą władzy właśnie na rzecz „Prawa i Sprawiedliwości”. Wiadomym jest, że aktualny rząd RFN jest bardzo zainteresowany tym, żeby „Prawo i Sprawiedliwość” nie przejęło rządów w Polsce. Dlatego konieczne jest rozpatrzenie tego zawiadomienia w trybie wyborczym.

Poseł Janusz Palikot użył identycznego sformułowania w dniu 15.10.2015 na konferencji prasowej w Przemyślu.

            Dowód: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/palikot-zlozyl-zawiadomienie-do-prokuratury-ws-kaczynskiego,586231.html

Zgodnie z publikacją dostępną m.in. pod wyżej podanym linkiem:

Palikot - informując na czwartkowej konferencji prasowej w Przemyślu o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia - stwierdził, że język, jakiego użył w tej wypowiedzi prezes PiS „to jest język rasistowski, język faszystowski". (http://www.tvn24.pl)

W zawiadomieniu przesłanym do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Palikot zarzucił Kaczyńskiemu, że na spotkaniu wyborczym „publicznie propagował faszystowski ustrój państwa i nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych poprzez formułowanie nieprawdziwych twierdzeń, że w organizmach ludzi przynależnych do grup uchodźców muzułmańskich znajdują się różnego rodzaju pasożyty i pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, a mogą stanowić zagrożenie dla ludzi żyjących w Polsce”. Ponadto Kaczyński – zdaniem Palikota – miał też m.in. publicznie znieważyć tę grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej, etnicznej, rasowej i narodowościowej, używając twierdzeń, że „są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie: cholera na wyspach greckich, dyzenteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, mogą tutaj być groźne". (http://www.tvn24.pl)

 

Te wypowiedzi posła Janusza Palikota wyczerpują znamiona czynów określonych w art. 226 i art. 234 kk.

Również poseł Janusz Palikot użył tych sformułowań oczerniających jego przeciwników politycznych w trakcie trwania kampanii wyborczej, aby w ten sposób uzyskać lepszy wynik w wyborach, co kwalifikuje sprawę do rozpatrzenia w trybie wyborczym.

 

Dodatkowo, w normalnym trybie postępowania karnego, wszczęcia śledztwa wymaga moim zdaniem wypowiedź posła Janusza Palikota z trybuny sejmowej na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 maja 2012r., kiedy w odniesieniu do posła dr. Jarosława Kaczyńskiego powiedział:

„Ja rozumiem, że mógł wysłać brata na śmierć do Smoleńska”

            Dowód: http://www.fakt.pl/Janusz-Palikot-oskarza-Jaroslawa-Kaczynskiego-,artykuly,156851,1.html  oraz http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-palikot-do-kaczynskiego-byl-gotow-wyslac-brata-na-smierc-do-,nId,604975

Wypowiedź ta niezbicie świadczy o tym, że jeszcze przed 10 kwietnia 2010 ktoś wiedział o tym, że Prezydent RP śp. prof. Lech Kaczyński zginie, a poseł Janusz Palikot o tym wie. Jeśli katastrofa smoleńska była wypadkiem, to nikt nie mógł wiedzieć o niej wcześniej. Wypowiedź posła Janusza Palikota wskazuje zatem na to, że był to zaplanowany wcześniej zamach. Mało tego, poseł Janusz Palikot sugeruje w tej wypowiedzi, że poseł dr Jarosław Kaczyński też rzekomo o tym wiedział, bo rzekomo „wysłał brata na śmierć do Smoleńska”.

W świetle ustaleń tzw. Komisji Millera, katastrofa była wypadkiem, a więc wypowiedź posła Janusza Palikota stanowi zarówno znieważenie funkcjonariusza publicznego z art. 226 kk, jak również fałszywe oskarżenie z art. 234 kk. Przyjmując zaś, jako właściwe, ustalenia Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010r., wskazujące na zaplanowany zamach, wypowiedź posła Janusza Palikota tym bardziej stanowi znieważenie funkcjonariusza publicznego i fałszywe oskarżenie.

Prócz tego, poseł Janusz Palikot najwyraźniej wie, kto wiedział o katastrofie smoleńskiej, zanim się wydarzyła, co ma zupełnie inny wymiar, bo dotyczy bezpieczeństwa państwa i prawdopodobnego zamachu na urzędującego wówczas Prezydenta RP, na całe ówczesne naczelne dowództwo Wojska Polskiego, na urzędującego wówczas Prezesa NBP i na trzon elity Narodu Polskiego.

 

                                                  Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michalowski
                                                                 Pełnomocnik

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing. h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r.pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

****************************

 

Nie damy się zabijać i okaleczać!

Winni zaniedbań pod sąd!

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu                                 wstępnie faksem
ul. Podwale 30                                                                na nr 71 371 81 02

50-950 Wrocław

 

Data: 04 czerwca 2015 r.
Nasz znak: K-10911
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa

niedopełnienia obowiązków służbowych (art. 231 kk)

ze skutkiem śmiertelnym

przez

 1. Jana Kownackiego, zam. Gać 10, 55-200 Oława – pełniącego funkcję wójta gminy Oława
 2. odpowiednich urzędników Urzędu Gminy Oława odpowiedzialnych za sprawy infrastruktury (oświetlenie dróg) i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Oława,
 3. radnych Rady Gminy Oława, którzy głosowali za przyjęciem uchwał w sprawie kolejnych budżetów gminy zaniedbujących elementarne potrzeby bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Oława, na korzyść luksusowych obiektów sportowych i innych mniej ważnych wydatków, co doprowadziło do wielu wypadków śmiertelnych i bardzo wielu okaleczeń na odcinku drogi krajowej nr 94 przechodzącym przez połączoną aglomerację Marcinkowic i Stanowic.
 4. Zdzisława Brezdenia, zam. Godzikowice, 55-200 Oława – pełniącego funkcje Starosty Oławskiego,
 5. odpowiednich urzędników Starostwa Powiatowego w Oławie, odpowiedzialnych za infrastrukturę i bezpieczeństwo na drogach na terenie Powiatu Oławskiego,
 6. odpowiednich urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 94 na terenie Powiatu Oławskiego,

Jak informuje tygodnik „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” (nr 23/2015 z dnia 04.06.2015), w dniu 27 maja b.r. zginęła kolejna ofiara braku oświetlenia i chodnika dla pieszych na drodze krajowej nr 94 przebiegającej przez Stanowice i Marcinkowice, na terenie gminy Oława, a w ciągu ostatnich 10 lat na odcinku tej drogi przebiegającym przez Powiat Oławski, w łącznej liczbie 461 wypadków zginęło 14 osób a 71 zostało rannych.

Nasze Stowarzyszenie wielokrotnie interweniowało w tej sprawie u gospodarza gminy Oława – wójta Jana Kownackiego i w Radzie Gminy Oława, niestety bezskutecznie. Jan Kownacki twierdzi uparcie, że oświetlenie drogi krajowej leży wyłącznie w gestii GDDKiA, co niestety nie jest prawdą, z którą Kownacki mija się nie pierwszy raz.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jednoznacznie określa, że oświetlenie dróg publicznych (w tym krajowych) jest zadaniem własnym gminy.

Artykuł 18 tej ustawy przewiduje, że do zadań własnych gminy należy m.in.:

● planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

● finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
   gminy."

Stanowice i Marcinkowice od dawna już stanowią połączoną dużą aglomerację mieszkaniową i przemysłową, jednak prowadząca przez tę aglomerację droga krajowa nr 94 (Wrocław-Oława), na której odbywa się bardzo intensywny ruch, ciągle jest nieoświetlona i nie ma chodników dla pieszych, ani drogi dla rowerów, ani nawet bezpiecznego pobocza.

Gospodarz tego terenu od już 16 lat, Wójt Gminy Oława Jan Kownacki, ma to bardzo głęboko w nosie. Ponad dwa lata trwała walka naszego Stowarzyszenia z Janem Kownackim o oświetlenie bardzo ruchliwego i niebezpiecznego skrzyżowania drogi nr 94 z ulicą Piastowską w Marcinkowicach i sąsiadujących z tym skrzyżowaniem przystanków autobusowych. Dopiero po wielkich awanturach SMSM z Kownackim i wielu tragicznych wypadkach, jakieś oświetlenie tego skrzyżowania wreszcie jest, ale jakie żałosne, można sprawdzić na miejscu - czysta prowizorka. W porównaniu z innymi gminami, gmina Oława jest pod tym względem skandalicznie zaniedbana, przez co ludzie tracą życie i zdrowie.

Jan Kownacki dysponuje od wielu lat kilkudziesięciomilionowym budżetem i potrafi wygospodarować duże pieniądze na budowę luksusowej hali sportowej i stadionu piłkarskiego z zadaszoną trybuną w jego rodzinnej wsi Gać, na korty tenisowe, baseny z saunami i inne rozrywki, ale na oświetlenie głównej arterii komunikacyjnej biegnącej przez Stanowice i Marcinkowice pieniędzy nie ma.

Jan Kownacki nie potrafił też przez cztery kadencje (!) wyegzekwować od GDDKiA zbudowania chodnika dla pieszych i drogi dla rowerów, na tym odcinku drogi.

Karygodnych zaniedbań dopuściło się również w tym zakresie Starostwo Powiatowe w Oławie, w którego zadaniach własnych również znajduje się dbałość o bezpieczeństwo na drogach na terenie powiatu.

Niedopełnienie obowiązków przez GDDKiA nie wymaga wyjaśnień.

Opisane powyżej delikty są ścigane z urzędu. Prosimy zatem o odstąpienie od wzywania na przesłuchania w charakterze świadków członków naszego Stowarzyszenia, którzy w tej sprawie nie posiadają innej wiedzy poza tą opisaną w prasie i na naszej stronie internetowej. Niniejsze zawiadomienie nie jest podpisane imiennie, ponieważ miały już miejsce szykany i prześladowania w stosunku do osób podpisujących takie zawiadomienia i skargi przeciwko Janowi Kownackiemu, Radzie Gminy Oława i Zdzisławowi Brezdeniowi, do zwolnienia z pracy i do aktu fizycznego terroru włącznie.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o nadzór nad postępowaniem wszczętym z niniejszego zawiadomienia, ponieważ prokuratury rejonowe, do których trafiło już kilka naszych zawiadomień o przestępstwie dotyczących samorządu gminy Oława (np. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy), poumarzały postępowania, chociaż dysponowały twardymi dowodami dostarczonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 

                                                                       Mieszkańcy gminy Oława
                                                                       członkowie Stanowicko-Marcinkowickiego
                                                                       Stowarzyszenia Mieszkańców

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608 * REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
tel.: 781 358 716  *  Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

*************************

 

Dość samowoli i bezczelnego łamania prawa przez wójta gminy Oława i jego urzedników !

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu                                 wstępnie faksem
ul. Podwale 30                                                                 bez załącznika

50-950 Wrocław                                                              na nr 71 371 81 02

 

Data: 31 maja 2015 r.
Nasz znak: K-5117
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa

niedopełnienia obowiązków służbowych i nadużycia uprawnień (art. 231 kk)
oraz ewentualnej korupcji (art. 228 i/lub 229 kk.)

 

przez Jana Kownackiego, zam. Gać 10, 55-200 Oława – pełniącego funkcję wójta gminy Oława

oraz odpowiednich urzędników Urzędu Gminy Oława odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.

 

Podejrzenie dotyczy zatrudniania urzędników w Urzędzie Gminy Oława z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Jak informuje tygodnik „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” (nr 18/2015 z dnia 30.04.2015), Jan Kownacki (wójt gmina Oława) przyznał w wywiadzie udzielonym dziennikarce tej gazety, że zatrudnił w Urzędzie Gminy przynajmniej dwie osoby (inspektora ds. gospodarki komunalnej i gminnego leśnika) bez zachowania wymaganych prawem procedur konkursowych.

            Dowód: 1. kopia wywiadu pt. :100 dni po … całe życie byłem ryzykantem”
                                    – w załączeniu,
                          2. Zeznanie świadka – Wioletta Kamińska, Redakcja „Gazeta Powiatowa –
                                   Wiadomości Oławskie”, ul. Chrobrego 15, 55-200 Oława

W ww. wywiadzie Jan Kownacki oświadczył m.in.:

„Wszyscy ogłaszają konkursy i co? Wygrywa ten. Kto ma wygrać.”

Opisane powyżej delikty są ścigane z urzędu. Prosimy zatem o odstąpienie od wzywania na przesłuchania w charakterze świadków członków naszego Stowarzyszenia, którzy w tej sprawie nie posiadają innej wiedzy poza tą opisaną w prasie.  Niniejsze zawiadomienie nie jest podpisane imiennie, ponieważ miały już miejsce szykany i prześladowania w stosunku do osób podpisujących takie zawiadomienia i skargi przeciwko Janowi Kownackiemu i Radzie Gminy Oława, do zwolnienia z pracy i do aktu fizycznego terroru włącznie.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o nadzór nad postępowaniem wszczętym z niniejszego zawiadomienia, ponieważ prokuratury rejonowe, do których trafiło już kilka naszych zawiadomień o przestępstwie dotyczących samorządu gminy Oława (np. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy), poumarzały postępowania, chociaż dysponowały twardymi dowodami dostarczonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli a także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

                                                                       Mieszkańcy gminy Oława
                                                                       członkowie Stanowicko-Marcinkowickiego
                                                                       Stowarzyszenia Mieszkańców

 

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608 * REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
tel.: 781 358 716  *  Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de