Oławska prokuratura nierzetelna?

 

 

 

Oławski Sędzia pokazuje Pani Prokurator żółtą kartkę.

 

Oława, 23 października 2013 r.

 

Oławski Sąd Rejonowy uchylił dziś postanowienie Prokuratury Rejonowej w Oławie o umorzeniu śledztwa w sprawie narażenia grupy mieszkańców Stanowic na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez emisję szkodliwych substancji do środowiska przez stanowicki zakład firmy „The Lorenz Bahlsen Snack” sp. z o.o.

 

Kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Stanowic zrzeszona w Stowarzyszeniu EKO-NATURA zawiadomiła miejscowe organy ścigania o serii zachorowań mieszkańców, których domy są najbliżej zakładu firmy „The Lorenz Bahlsen Snack” sp. z o.o. U niektórych z tych mieszkańców lekarze stwierdzili śmiertelnie niebezpieczną chorobę płuc, której przyczyną mogą być trujące emisje pochodzące ze Stanowickiej Strefy Gospodarczej.

Oławska Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo i w jego trakcie zapowiedziała powołanie biegłego sądowego, który miał zbadać związek przyczynowo-skutkowy zachorowań mieszkańców Stanowic. Na zapowiedziach się jednak skończyło. Zamiast powołania biegłego, funkcjonariusz oławskiej Policji st. asp. Piotr Szlaga postanowieniem z dnia 31 lipca b.r. niespodziewanie umorzył śledztwo, a Prokurator Prokuratury Rejonowej w Oławie Agnieszka Kawalec umorzenie to zatwierdziła.

Pokrzywdzeni mieszkańcy zaskarżyli tę skandaliczną decyzję do Sądu Rejonowego w Oławie i Sąd przyznał im rację. Na rozprawie w dniu dzisiejszym Sędzia i jednocześnie Prezes Sądu Rejonowego w Oławie Sławomir Pałka wytknął Pani Prokurator Agnieszce Kawalec naruszenie przepisów kodeksu postępowania karnego, uchylił postanowienie o umorzeniu śledztwa i przekazał sprawę do kontynuowania śledztwa, wyraźnie zalecając powołanie biegłych. Sędzia Sławomir Pałka wskazał Pani Prokurator Agnieszce Kawalec, że prowadzący śledztwo i to w tak ważnej sprawie, musi być bezstronny i nie może ulegać żadnym naciskom. Szczegóły podamy po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia.

Mieszkańcy Stanowic wielokrotnie interweniowali u Wójta Gminy Oława i w Radzie Gminy Oława w sprawie szkodliwych dla zdrowia emisji ze Stanowickiej Strefy Ekonomicznej, którą nikt inny, jak właśnie wójt tej wspaniałej gminy umieścił w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej, a radni tej gminy, podejmując kolejne uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z chorych decyzji wójta uczynili obowiązujące prawo. To lokalne prawo jednak tak rażąco narusza przepisy ustawowe, że Wojewoda Dolnośląski zaskarżył przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu trzy takie uchwały Rady Gminy Oława, obejmujące teren całej gminy Oława.

Mimo interwencji mieszkańców, wójt, zamiast ograniczyć szkodliwy wpływ fabryk na środowisko i zdrowie mieszkańców, rozbudowuje tę strefę jeszcze bardziej i ma w nosie łamanie przez te fabryki przepisów o ochronie środowiska. Najnowszy przykład, to skandaliczne tolerowanie przez wójta usypania kilkaset metrów od domów mieszkalnych gigantycznej hałdy czegoś, co wygląda na czarny popiół i pyli na całą okolicę.

Nie znamy jeszcze składu chemicznego tej hałdy, więc uruchomiliśmy już odpowiednie służby, żeby to zbadały. Hałda jest na terenie fabryki „Armeton Polska” sp. z o.o., której kierownikiem produkcji jest Pan Grzegorz Kownacki (podobno syn wójta Kownackiego) a fama głosi, że na tę hałdę przywożone jest to „coś” z zewnątrz, a nawet z zagranicy.

Kapral w wojsku powiedziałby pewnie: „Fama jest głupi, więc niech tu nic nie głosi”, jednak mieszkańcy Stanowic traktują tę sprawę śmiertelnie poważnie i jeśli hałda nie zniknie w ciągu najbliższych tygodni, to będziemy mieli kolejne zawiadomienie o przestępstwie niedopełnienia obowiązków, nadużycia uprawnień a może również narażenia mieszkańców na utratę zdrowia lub życia.

Wbrew niedawnym, najwyraźniej zupełnie wyjątkowym wyczynom oławskiego Sędziego Marka Stefanowskiego (patrz: zakładka „Chcemy wznowienia umorzonego śledztwa”) wiemy już, że w oławskim Sądzie mieszkańcy mogą liczyć na sprawiedliwość. Zaś oławska prokuratura powinna chyba jednak bardzo mocno przemyśleć swój stosunek do sposobu prowadzenia śledztw, szczególnie tych, w których głównymi aktorami są aktualni włodarze Gminy Oława, czy miejscowi oligarchowie.

 

 

***************