Przystanek autobusowy w Stanowicach

 

Niebezpieczny przystanek autobusowy
w Stanowicach

28 lutego 2016

W wyniku naszej kolejnej już, poniżej omówionej interwencji, Kancelaria Premiera zobowiązuje Ministra Infrastruktury i Środowiska do zajęcia się sprawą, za to Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA, Monika Kubicz, ma to w d… i od sześciu lat nie chce dać pieniędzy na przesunięcie przystanków w bezpieczne miejsce rzekomo nie ma na to wpływu (!!!) i ciągle tylko opiniuje i opiniuje…. Czy minister poradzi sobie z tą babą?

 

 

*****************************

 

Walczymy o przeniesienie przystanku autobusowego w Stanowicach

31 stycznia 2016

Wobec błogiej bezczynności Naszego Ukochanego Starosty Oławskiego Zdzisława Brezdenia z Godzikowic i Naszego Najukochańszego Wójta Gminy Oława Jana Kownackiego z Gaci i to już od ponad pięciu lat, mimo wielu interwencji Mieszkańców i stowarzyszeń, jak EKO-NATURA i nasze Stowarzyszenie,

musimy przejść do frontalnego ataku na Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, która od lat odmawia Rejonowi GDDKiA w Oleśnicy pozostawienia w kolejnych planach inwestycyjnych przeniesienia przystanku autobusowego Stanowice-wieś (w odróżnieniu od przystanku Stanowice-Strefa Gospodarcza) przy drodze krajowej nr 94, w bezpieczne miejsce.

Oto nasze dzisiejsze pismo w tej sprawie:

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                           wstępnie faksem

Oddział we Wrocławiu                                                                     71 367 17 69
Sz. Pan Dyrektor Robert Radoń - osobiście

ul. Lotnicza 24

54-155 Wrocław

 

 

Data: 31 stycznia 2016
Nasz znak: AS-19912
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Szanowny Panie Dyrektorze !

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 27.01.2016 r. z kierownictwem GDDKiA, Oddział we Wrocławiu, Rejon w Oleśnicy oraz z związku wcześniejszymi pismami od mieszkańców i stowarzyszeń: Stowarzyszenie "Eko-Natura" i naszego Stowarzyszenia, wzywamy Pana Dyrektora do podjęcia natychmiastowych działań odnośnie przesunięcia przystanku autobusowego w miejscowości Stanowice (Stanowice-wieś) w gminie Oława przy drodze krajowej nr 94, po obu stronach drogi.

Chodzi o sprawę najwyższej wagi, czyli zdrowia i życia pasażerów wsiadających i wysiadających na przystanku autobusowym Stanowice-wieś, a także innych użytkowników drogi krajowej nr 94 na terenie wsi Stanowice. Przystanki w obu kierunkach są tak usytuowane, że pasażerowie, żeby do tych przystanków dojść, lub dojść z nich do wsi, muszą przejść ok. pół kilometra drogą nr 94, niemającą tu chodnika dla pieszych, ani nawet pobocza, choć jest to odcinek prowadzący przez tzw. obszar zabudowany. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jakie to jest niebezpieczne, tym bardziej, że wydarzyło się na tym odcinku już bardzo wiele wypadków, w tym śmiertelne, zobacz: http://stanowice-marcinkowice.npage.de/przystanek-autobusowy-w-stanowicach.html

Już dość zabitych i kalek na tym odcinku drogi nr 94!

Raport EuroRAP, opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej, stwierdza, że na czterech odcinkach dróg Dolnego Śląska sytuacja jest krytyczna. Zgodnie z tym raportem olbrzymie ryzyko wypadku istnieje na m.in. drodze krajowej nr 94 z Wrocławia do Oławy. Te badane odcinki charakteryzuje największe natężenie ruchu i bliskość aglomeracji głównych oraz głównych skrzyżowań, przy niskich standardach bezpieczeństwa.

Jak informuje tygodnik „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” w wydaniu z dnia 4 czerwca 2015 (nr 23/2015), w ciągu ostatnich 10 lat na odcinku tej drogi przebiegającym przez Powiat Oławski, czyli praktycznie przez gminę Oława, w łącznej liczbie 461 wypadków zginęło 14 osób a 71 zostało rannych. Dziś te liczby są jeszcze wyższe.

Jak nas poinformowało kierownictwo Rejonu GDDKiAw Oleśnicy (Oddział Wrocław), dokumentacja na budowę nowych zatok autobusowych (w nowym, bezpiecznym miejscu) jest już dawno gotowa. Fakt ten potwierdza pismo Oddziału GDDKiA we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 (kopia w załączeniu).

Zgodnie z pismem kierownictwa Rejonu GDDKiA w Oleśnicy z dnia 26 lipca 2010 (kopia w załączeniu), realizacja tej inwestycji była przewidziana na rok 2011. Niestety dyrektor GDDKiA we Wrocławiu konsekwentnie rok po roku wykreślał tę inwestycję z planu, chociaż chodzi tu zaledwie o około 2 mln zł. Podobnie w tym roku, mimo kolejnego wstawienia tej pozycji do planu realizacji przez Rejon GDDKiA w Oleśnicy, dyrektor Odziału GDDKiA we Wrocławiu, znowu skreślił to zadanie i przeznaczył te środki na inne cele.

Pomijając już aspekt moralny odpowiedzialności za śmierć kilkunastu osób i kalectwo kilkudziesięciu osób, wystarczy wziąć pod uwagę aspekt czysto ekonomiczny, bowiem na leczenie i rehabilitację osób okaleczonych w wypadkach na tym odcinku drogi nr 94 budżet wydaje znacznie więcej, niż te dwa mln. na przesunięcie przystanków i zbudowanie chodnika dla pieszych. Społeczne koszty śmierci członków rodzin są wręcz gigantyczne.

Mieszkańcy Stanowic kategorycznie żądają ujęcia tej niewielkiej inwestycji w budżecie GDDKiA na bieżący rok i jej natychmiastowej realizacji.

                                                                                                                 Z powazaniem

                                                                    Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                    Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                             w Stanowicach

Sprawę prowadzą:                                         Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
Maria Dziura, Lucjan Dziura                                       PEŁNOMOCNIK

 

Do wiadomości:

 1. Prezes Rady Ministrów RP, Sz. Pani Beata Szydło, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, fax: 22 695 22 38
 2. Prezydent RP, Sz. Pan dr Andrzej Duda, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10,
  fax: 22 625 26 37
 3. Dyrektor Generalny GDDKiA, Sz. Pan Jacek Bojarowicz, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.

 

 

*****************************

 

Nie damy się zabijać i okaleczać!

Winni zaniedbań pod sąd!

Znowu śmierć na drodze pomiędzy Stanowicami a Marcinkowicami

5 czerwca 2015

27 maja b.r. późnym wieczorem na drodze pomiędzy Stanowicami a Marcinkowicami, 23-letnia dziewczyna straciła życie w wyniku potrącenia jej przez samochód. Półtora roku temu, w tym samym miejscu i w ten sam sposób stracił życie 20-letni chłopak.

Jak informuje tygodnik „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” w wydaniu z dnia 4 czerwca 2015 (nr 23/2015), w ciągu ostatnich 10 lat na odcinku tej drogi przebiegającym przez Powiat Oławski, czyli praktycznie przez gminę Oława, w łącznej liczbie 461 wypadków zginęło 14 osób a 71 zostało rannych.

Stanowice i Marcinkowice od dawna już stanowią połączoną dużą aglomerację mieszkaniową i przemysłową, jednak prowadząca przez tę aglomerację droga krajowa nr 94 (Wrocław-Oława) ciągle jest nieoświetlona i nie ma chodników dla pieszych, ani drogi dla rowerów, ani nawet bezpiecznego pobocza.

Nasze Stowarzyszenie (Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – SMSM) wielokrotnie interweniowało w tej sprawie u gospodarza gminy Oława – wójta Jana Kownackiego i w Radzie Gminy Oława, niestety bezskutecznie. Kownacki twierdzi uparcie, że oświetlenie drogi krajowej leży wyłącznie w gestii GDDKiA, co niestety nie jest prawdą, z którą Kownacki mija się nie po raz pierwszy.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jednoznacznie określa, że oświetlenie dróg publicznych (w tym krajowych) jest zadaniem własnym gminy.

"Artykuł 18 tej ustawy przewiduje, że do zadań własnych gminy należy m.in.:

● planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

● finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
   gminy."

Czyżby ani Kownacki, ani jego odpowiedni urzędnicy, ani radni, nie znali obowiązującego prawa, określającego zadania własne gminy? Czy może, znając to prawo, świadomie je łamią, zresztą nie po raz pierwszy?

Tu jednak nie chodzi już o brodzenie po ciemku w błocie, żeby dojść do własnego domu w Stanowicach, czy Marcinkowicach. Tu chodzi o życie i zdrowie ludzi, których okoliczności zmuszają do chodzenia piechotą tą bardzo ruchliwą drogą przechodzącą przez Stanowice i Marcinkowice. Przystanki autobusowe w Stanowicach są tak idiotycznie zlokalizowane, że żeby do nich dojść, trzeba iść kilkaset metrów tą bardzo ruchliwą i nieoświetloną drogą, niemającą nawet bezpiecznego pobocza. Interweniowaliśmy również wielokrotnie w sprawie tych przystanków, zarówno w Urzędzie Gminy Oława, jak i w PKS w Oławie S.A. Efektem były jedynie wykrętne odpowiedzi gminnego urzędnika Arkadiusza Grzesika, podpisane przez wójta Kownackiego oraz prezesa Zarządu PKS w Oławie Erwina Monastyrskiego.

W świetle tego, wydawanie gminnych pieniędzy na oświetlanie ugorów ( http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-owietla-ugory.html ), albo na luksusowe obiekty sportowe w malutkiej wsi, w której mieszka wójt Kownacki, zamiast na elementarne potrzeby na rzecz bezpieczeństwa (co doprowadziło do wielu ofiar śmiertelnych i bardzo wielu rannych, często pozostającymi kalekami na całe życie), stanowi rażące niedopełnienie obowiązków służbowych, ze śmiertelnymi skutkami.

Niestety, gospodarz tego terenu, Wójt Gminy Oława Jan Kownacki, ma to wszystko bardzo głęboko w nosie. Ponad dwa lata trwała walka naszego Stowarzyszenia z Kownackim o oświetlenie bardzo ruchliwego i niebezpiecznego skrzyżowania drogi nr 94 z ulicą Piastowską w Marcinkowicach i sąsiadujących z tym skrzyżowaniem przystanków autobusowych. Dopiero po wielkich awanturach SMSM z Kownackim i wielu tragicznych wypadkach, jakieś oświetlenie tego skrzyżowania wreszcie jest, ale jakie żałosne, każdy widzi - czysta prowizorka. W porównaniu z innymi gminami, gmina Oława znajduje się pod tym względem w epoce kamienia lizanego. Wstyd na całą Polskę, ale przede wszystkim ludzie tracą przez to życie i zdrowie.

Kownacki potrafi wygospodarować pieniądze na budowę luksusowej hali sportowej i stadionu piłkarskiego z zadaszoną trybuną w jego rodzinnej wsi Gać, na korty tenisowe, baseny z saunami i inne bajery, ale na oświetlenie głównej arterii biegnącej przez Stanowice i Marcinkowice pieniędzy nie ma. I to w gminie, która ma kilkudziesięciomilionowy (w tym roku nawet stumilionowy) budżet!

Kownacki nie potrafił też przez cztery kadencje (!) wyegzekwować od GDDKiA zbudowania chodnika dla pieszych i drogi dla rowerów na tym odcinku drogi, czy chociażby odpowiednio szerokiego i utwardzonego pobocza.

W czasie ostatniej samorządowej kampanii wyborczej, kandydatka na wójta gminy Oława, Ewa Reszka, umieściła w swoim programie ten problem, jako jeden z najważniejszych. Niestety, mieszkańcy wybrali znowu Kownackiego i znowu muszą chować swoich bliskich zabitych na drodze nr 94 na terenie gminy Oława.

No cóż. Jaki patron, taki wójt. Kownacki jest wielbicielem Bronisława Komorowskiego, pochwalił się tym w „Gazecie Powiatowej”. Czyli hasłem Kownackiego powinno być „zgoda i bezpieczeństwo”. Jak wygląda „zgoda” Kownackiego z mieszkańcami, obrazuje jego stosunek do reprezentującego interesy mieszkańców SMSM (http://stanowice-marcinkowice.npage.de/oawska-mafia-niszczy-stowarzyszenie-mieszkancow.html ), a jego „bezpieczeństwo” zbiera śmiertelne żniwo od kilkunastu lat.

Karygodnych zaniedbań dopuściło się również w tym zakresie Starostwo Powiatowe w Oławie, w którego zadaniach własnych również znajduje się dbałość o bezpieczeństwo na drogach na terenie powiatu.

Nasze Stowarzyszenie złożyło w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych (art. 231 kk.) ze skutkiem śmiertelnym, przez:

 1. Jana Kownackiego, zam. Gać 10, 55-200 Oława – pełniącego funkcję wójta gminy Oława
 2. odpowiednich urzędników Urzędu Gminy Oława odpowiedzialnych za sprawy infrastruktury (oświetlenie dróg) i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Oława,
 3. radnych Rady Gminy Oława, którzy głosowali za przyjęciem uchwał w sprawie kolejnych budżetów gminy zaniedbujących elementarne potrzeby bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Oława, na korzyść luksusowych obiektów sportowych i innych mniej ważnych wydatków, co doprowadziło do wielu wypadków śmiertelnych i bardzo wielu okaleczeń na odcinku drogi krajowej nr 94 przechodzącym przez połączoną aglomerację Marcinkowic i Stanowic.
 4. Zdzisława Brezdenia, zam. Godzikowice, 55-200 Oława – pełniącego funkcję Starosty Oławskiego,
 5. odpowiednich urzędników Starostwa Powiatowego w Oławie, odpowiedzialnych za infrastrukturę i bezpieczeństwo na drogach na terenie Powiatu Oławskiego,
 6. odpowiednich urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 94 na terenie Powiatu Oławskiego.

W zawiadomieniu tym, skierowanym do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, poprosiliśmy również o nadzór nad postępowaniem, ponieważ prokuratury rejonowe, do których trafiło już kilka naszych zawiadomień o przestępstwie, dotyczących samorządu gminy Oława (np. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy), poumarzały postępowania, chociaż dysponowały twardymi dowodami dostarczonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Rolf Michałowski
członek SMSM
(były prezes Zarządu SMSM)

 

*******************************

 

Znowu śmierć na drodze pomiędzy Stanowicami a Marcinkowicami

28 maja 2015

Wczoraj w nocy, na drodze pomiędzy Stanowicami a Marcinkowicami, 23-letnia dziewczyna straciła życie w wyniku potrącenia jej przez samochód. Półtora roku temu, w tym samym miejscu i w ten sam sposób stracił życie 20-letni chłopak.

Stanowice i Marcinkowice od dawna już stanowią połączoną dużą aglomerację mieszkaniową i przemysłową, jednak prowadząca przez tę aglomerację droga krajowa nr 94 (Wrocław-Oława) ciągle jest nieoświetlona i nie ma chodników dla pieszych, ani drogi dla rowerów, ani nawet przyzwoitego pobocza.

Gospodarz tego terenu, Wójt Gminy Oława Jan Kownacki, ma to bardzo głęboko w nosie. Ponad dwa lata trwała walka naszego Stowarzyszenia z Kownackim o oświetlenie bardzo ruchliwego i niebezpiecznego skrzyżowania drogi nr 94 z ulicą Piastowską w Marcinkowicach i sąsiadujących z tym skrzyżowaniem przystanków autobusowych. Dopiero po wielkich awanturach SMSM z Kownackim i wielu tragicznych wypadkach, jakieś oświetlenie tego skrzyżowania wreszcie jest, ale jakie żałosne, każdy widzi - czysta prowizorka. W porównaniu z innymi gminami, gmina Oława znajduje się pod tym względem w epoce kamienia lizanego. Wstyd na całą Polskę, ale przede wszystkim ludzie tracą przez to życie i zdrowie.

Kownacki potrafi wygospodarować pieniądze na budowę luksusowej hali sportowej i stadionu piłkarskiego z zadaszoną trybuną w jego rodzinnej wsi Gać, na korty tenisowe, baseny z saunami i inne bajery, ale na oświetlenie głównej arterii biegnącej przez Stanowice i Marcinkowice pieniędzy nie ma. I to w gminie, która ma stumilionowy budżet!

Kownacki nie potrafił też przez cztery kadencje (!) wyegzekwować od GDDKiA zbudowania na tym odcinku drogi chodnika dla pieszych i drogi dla rowerów.

No cóż. Jaki patron, taki wójt. Kownacki jest wielbicielem Bronisława Komorowskiego, pochwalił się tym w „Gazecie Powiatowej”. Czyli hasłem Kownackiego powinno być „zgoda i bezpieczeństwo”. Jak wygląda „zgoda” Kownackiego z mieszkańcami, obrazuje jego stosunek do reprezentującego interesy mieszkańców SMSM, a jego „bezpieczeństwo” zbiera śmiertelne żniwo.

 

**************************

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: SMSM * ul. Słonecznikowa 5 * 55-200 Stanowice

Wójt Gminy Oława     
Sz. Pan Jan Kownacki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28                                 

55-200 Oława

 

                                                                                              Data:  29.08.2012 r.

Wasz znak: GK-M.7234.158.3.2012.DR
Wasze pismo z dnia 16.08.2012 r.

 

Dot. przystanku autobusowego w Stanowicach

 

Szanowny Panie Wójcie,

W odpowiedzi na podpisane przez Pana pismo z dnia 16.08.2012 r. zajmujemy następujące stanowisko:

Docelowe przeniesienie przystanku autobusowego „Stanowice” z aktualnego miejsca, w miejsce skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ul. Stanowice, zostało zbadane i zaakceptowane przez GDDKiA, a nawet został już opracowany odpowiedni projekt, o czym został Pan poinformowany pismem GDDKiA z dnia 5 czerwca b.r.

W gestii Gminy Oława leży jedynie zastosowanie rozwiązania tymczasowego (również pozytywnie zaopiniowanego przez GDDKiA), do czasu pozyskania przez GDDKiA środków na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ul. Stanowice, rozwiązania polegającego na czasowym przeniesieniu tego przystanku na ul. Stanowice, która stanowi na tym odcinku drogę równoległą do drogi nr 94.

Mimo to podpisuje Pan pismo, w którym podważa Pan docelowe rozwiązanie, niemające nic wspólnego z przejazdem autobusów przez wieś, z powodu braku zgody PKS w Oławie na przejazd autobusów przez ul. Stanowice.

Ponadto autor Waszego pisma sugeruje, że chcemy przenieść wiaty przystankowe (w obie strony) z drogi nr 94 na ul. Stanowice bez skierowania ruchu autobusów przez ul Stanowice, co jest zupełnym nonsensem i kompletnym brakiem zrozumienia naszego, szeroko uzasadnionego wniosku i pism GDDKiA w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że wbrew sugestiom autora Waszego pisma, PKS w Oławie nie może w tej sprawie decydować za władze właściwe do wydawania zgody na zlokalizowanie przystanków. Tymczasowy przejazd autobusów przez ul. Stanowice będzie wprawdzie niewielką niedogodnością dla PKS w usługach przewozowych, która jednak ma się nijak do zagrożenia zdrowia i życia pasażerów i innych użytkowników drogi nr 94 spowodowanego aktualną fatalną lokalizacją przystanku w Stanowicach.

Autobusy zatrzymujące się aktualnie w zatokach przystankowych na drodze nr 94 w Stanowicach, tak samo muszą włączyć się do ruchu ruszając z tych zatok, jak i wyjeżdżając z ul. Stanowice na drogę nr 94. Nie może tu być zatem mowy o jakimś „znacznym wydłużeniu czasu przejazdu autobusów”.

Droga nr 94 na tym odcinku przebiega przez obszar zabudowany Stanowic, na którym obowiązuje ograniczenie szybkości do 50 km/h. Nie można więc również mówić o tym, że włączenie się do ruchu w tym miejscu „jest bardzo utrudnione i wiąże się z dużym niebezpieczeństwem”.

Wywody zawarte w piśmie PKS w Oławie, dotyczące rzekomego braku zainteresowania pasażerów zlokalizowaniem przystanku we wsi, w przeciwieństwie do przystanku na drodze nr 94 położonego pół kilometra od najbliższego wejścia do wsi, z koniecznością pokonania tego pół kilometra po szosie bez chodnika i nawet pobocza, są zupełnie niedorzeczne.

Jedynym przejściowym utrudnieniem dla PKS w wypadku czasowego przeniesienia przystanków (a nie tylko wiat przystankowych) do wsi, byłoby przeorganizowanie trasy przejazdu przez Stanowice (nie drogą nr 94, tylko ul. Stanowice) i powiadomienie o tym kierowców. Wszystko inne zawarte w piśmie PKS w Oławie z dnia 10.08.2012 r. jest niczym nieuzasadnionymi wymysłami.

W świetle tego i wobec kompletnej bezradności i braku zrozumienia rzeczy przez autora Waszego pisma, mgr Arkadiusza Grzesika, wnosimy o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu skoordynowanie działań Urzędu Gminy Oława, PKS w Oławie, GDDKiA, Wojewody i Policji, zapewniające jak najszybsze docelowe rozwiązanie problemu, wdrożone już przez GDDKiA oraz zapewniające natychmiastowe rozwiązanie tymczasowe, eliminujące zagrożenie życia i zdrowia pasażerów wsiadających i wysiadających w Stanowicach oraz innych użytkowników drogi nr 94.

Życie i zdrowie pasażerów i innych użytkowników drogi nr 94 ma absolutny priorytet przed wygodnictwem kierownictwa PKS w Oławie, a nieudolność i brak wyobraźni inspektora ds. administracji drogami gminnymi mgr. Arkadiusza Grzesika nie może stanowić przeszkody w realizacji tymczasowego rozwiązania ratującego życie i zdrowie ludzi.

Dlatego wzywamy Pana, Panie Wójcie, do natychmiastowego podjęcia bardzo energicznych kroków w celu wyeliminowania tego zagrożenia.

                                                                                            Z poważaniem

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
w Stanowicach

     WICEPREZES ZARZĄDU          PREZES ZARZĄDU
   DS. ORGANIZACYJNYCH

                                  mgr Jarosław Kochutek                Dr Rolf Michałowski