Struktura organizacyjna

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie działa poprzez następujące komórki organizacyjne:

 

 

 

1. Zespół ds. zbierania informacji o problemach mieszkańców.  

 

2. Zespół ds. analiz uchwał Rady Gminy Oława,  protokołów z sesji Rady, zarządzeń Wójta i innych lokalnych aktów prawnych i administracyjnych.  

 

3. Zespół ds. współpracy z radnymi i poszczególnymi Komisjami Rady Gminy Oława.  

 

4. Zespół ds. pomocy udzielanej bezpośrednio przez Stowarzyszenie mieszkańcom będącym w nagłej potrzebie.  

 

5. Zespół ds. public relations i Rzecznik Prasowy 

6. Ośrodek Mediacyjny przy Stanowicko-Marcinkowickim Stowarzyszeniu Mieszkańców.  

 

7. Stały Sąd Polubowny (Arbitraźowy) przy Stanowicko-Marcinkowickim Stowarzyszeniu Mieszkańców.