ZARZĄD

 

Wobec zmasowanych szykan i prześladowań członków Zarządu, a także Członków Założycieli i nowych Członków naszego Stowarzyszenia, do zwalniania z pracy i do aktu fizycznego terroru włącznie, nie było chętnych do Zarządu nowej kadencji. Dwukrotnie przedłużana przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia kadencja starego Zarządu zakończyła się 30 kwietnia 2015 r. W ten sposób Stowarzyszenie zostało pozbawione ustawowej reprezentacji, ale do czasu.

Na wniosek wójta Gminy Oława, Jana Kownackiego, Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń wystąpił do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla naszego Stowarzyszenia, którego głównym zadaniem jest doprowadzenie do wykreślenia Stowarzyszenia z KRS.

KSR ustanowił kuratora w osobie radcy prawnego Pawła Kolaka z Wrocławia. Jednak nie dali rady, ani Brezdeń, ani kurator, ani nawet Sąd KRS. Kurator został odwołany, a Stowarzyszenie wybrało nowy Zarząd, który swoją pierwszą uchwałą utajnił swój skład. Niejawna jest również lista członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działa zatem nadal, posiada zarząd niejawny i jest reprezentowane na zewnątrz przez pełnomocnika 

Pełnomocnikiem jest Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski. 

 

 

Więcej pod: Oławska mafia niszczy Stowarzyszenie Mieszkańców