ZARZĄD

 

Wobec zmasowanych szykan i prześladowań członków Zarządu, a także Członków Założycieli i nowych Członków naszego Stowarzyszenia, do zwalniania z pracy i do aktu fizycznego terroru włącznie, nie ma chętnych do Zarządu nowej kadencji. Dwukrotnie przedłużana przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia kadencja starego Zarządu zakończyła się 30 kwietnia 2015 r. W ten sposób Stowarzyszenie zostało pozbawione ustawowej reprezentacji.

Na wniosek wójta Gminy Oława, Jana Kownackiego, Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń wystąpił do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla naszego Stowarzyszenia, którego głównym zadaniem jest doprowadzenie do wykreślenia Stowarzyszenia z KRS.

KSR ustanowił kuratora w osobie radcy prawnego Pawła Kolaka z Wrocławia.

Stowarzyszenie działa nadal i jest reprezentowane przez pełnomocnika powołanego przez Zarząd w dniu 30 września 2013 r., czyli przed upływem kadencji. Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieograniczony i może utracić ważność jedynie w drodze unieważnienia go przez Zarząd.

Pełnomocnikiem jest Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski. 

Kurator nie jest upoważniony ani do występowania w imieniu Stowarzyszenia (poza niecierpiącymi zwłoki sprawami majątkowymi) ani do kontrolowania działań statutowych Stowarzyszenia.

 

Więcej pod: Oławska mafia niszczy Stowarzyszenie Mieszkańców